Teisės skyriaus teisininkas (-ė), dirbantis pagal darbo sutartį,
1600–2800 EUR (neatskaičius mokesčių)


     Pagrindinės funkcijos:

 1. analizuoja Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau – VDV IS) duomenų gavimo, teikimo  teisinio reglamentavimo aspektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo ir tobulinimo;

 2. vertina su VDV IS veikla ir paslaugų teikimu susijusius teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą;

 3. rengia teisės aktų, reglamentuojančių VDV IS veiklą ir paslaugų teikimą, sutarčių projektus, prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą, dalyvauja derinant departamento sutarčių su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis projektus;

 4. konsultuoja departamento darbuotojus ir VDV IS naudotojus teisės klausimais pagal savo kompetenciją;

 5. atlikdamas savo funkcijas bendradarbiauja su įstaigos duomenų apsaugos pareigūnu, duomenų saugos specialistais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

 6. dalyvauja departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje pagal savo kompetenciją;

 7. nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus ir kitus dokumentus dėl teisės klausimų, susijusių su VDV IS, atstovauja departamento interesams teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose dėl VDV IS bei rengia su tuo susijusius teisinius dokumentus.


     Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (teisės magistro laipsnis būtų privalumas);

 2. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį dirbant su asmens duomenų apsauga;

 3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

 5. išmanyti duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius  duomenų tvarkymą ir apsaugą.


     Siūlome:

 • darbą didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 • vystyti ir įgyvendinti savo idėjas;

 • nuotolinį darbą (dalį darbo laiko galima dirbti iš namų);

 • lankstų darbo grafiką;

 • dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 • jaukią darbo aplinką Vilniaus miesto centre;

 • darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;

 • socialines garantijas.

 

     Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]