Specialistas (-ė) (statistinių ataskaitų rinkimas ir apdorojimas) Šiauliuose, dirbantis (-i) pagal darbo sutartį, atlyginimas 1 270 EUR/mėn. (neatskaičius mokesčių)

 

Pagrindinės funkcijos:

 1. Renka statistines ataskaitas, stebi jų gavimo eigą, siunčia respondentams įspėjimus dėl vėlavimo pateikti statistines ataskaitas.

 2. Atsako už priskirtų statistinių ataskaitų surinkimą.

 3. Atlieka statistinių ataskaitų ir duomenų pirminę kontrolę.

 4. Įveda statistinius duomenis, aktualią informaciją, neatsiskaitymo priežastis į pirmines duomenų bazes, atlieka statistinių duomenų tinkamumo patvirtinimą ir mikroredagavimą.

 5. Teikia metodinę pagalbą respondentams statistinių ataskaitų pildymo ir teikimo, taip pat klasifikatorių taikymo klausimais.

 6. Koordinuoja, kontroliuoja ir atsiskaito už priskirtos srities statistinių ataskaitų surinkimą skyriuje, klaidų kontrolę.

 7. Tikslina informaciją, reikalingą Statistiniam ūkio subjektų registrui tvarkyti, atlieka įmonių paiešką.

 8. Konsultuoja respondentus registracijos sistemoje e. Statistika, ataskaitų pildymo ir teikimo šioje sistemoje klausimais pagal savo kompetenciją.

 9. Vykdo kitus Valstybės duomenų agentūros vadovybės, skyriaus vedėjo ar skyriaus patarėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

 2. mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis;

 3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.


Siūlome:

 • darbą didelėje organizacijoje (daugiau nei 500 darbuotojų);

 • vystyti ir įgyvendinti savo idėjas;

 • hibridinį darbą (dalį darbo laiko galima dirbti iš namų);

 • dalyvavimą vidiniuose ir išoriniuose mokymuose;

 • socialines garantijas.

 

Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu: [email protected]