Nuo 2012 m. Lietuvos statistikos departamentas dalyvauja Jungtinių Tautų statistikos komisijos veikloje kaip nacionalinė statistikos tarnyba. 53-oji metinė sesija, turėjusi vykti Niujorke, planuojama  2022 m. kovo 1–4 d. d. nuotoliniu būdu.

Daugiau info: https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/


*  *  *  *  *

Nuo 2014 m. pradžios Lietuvos statistikos departamentas yra institucinis/pagal pareigas (ex-officio) Tarptautinio statistikos instituto (ISI) narys. ISI yra nevyriausybinė organizacija, turinti patariamąjį vaidmenį Jungtinėse Tautose oficialiosios statistikos, profesinės etikos klausimais.

Nuo 2020 m. pradžios Lietuvos statistikos departamentas yra institucinis Tarptautinės oficialiosios statistikos asociacijos (IAOS) narys. IAOS yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta ir išvystyta kaip specializuotas Tarptautinio statistikos instituto (ISI) skyrius. IAOS tikslai yra skatinti oficialiosios statistikos supratimą ir pažangą bei visuotinai puoselėti efektyvų vystymąsi ir efektyvias oficialiosios statistikos paslaugas.

Lietuvos statistikos departamento specialistai aktyviai dalyvauja ISI ir IAOS veikloje, rengia ir pristato pranešimus įvairiomis statistikos sričių temomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

62-asis ISI pasaulio statistikų kongresas vyko Kuala Lumpure, Malaizijoje 2019 m. rugpjūčio 18C23 d.

63-asis ISI pasaulio statistikų kongresas virtualiai vyko 2021 m. liepos 11–16 d.d. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.isi2021.org/

16-oji IAOS konferencija vyko Paryžiuje, Prancūzijoje 2018 m. rugsėjo 19–21 d.

17-oji IAOS konferencija turėjusi vykti 2020 m. 19–21 gegužės mėn. Livingstone, Zambijoje buvo atšaukta.

18-oji IAOS konferencija vyks 2022 m. balandžio 26-28 dienomis Krokuvoje, Lenkijoje.

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.iaos2022.pl/


*  *  *  *  *

Nuo 2000 m. siekis tapti EBPO nare buvo įtvirtintas LR Vyriausybės programose.

2002 m. rugsėjo mėn. EBPO Generaliniam sekretoriui buvo įteiktas oficialus Lietuvos pareiškimas dėl siekio tapti EBPO nare. 2012 m. spalio mėn. Lietuva atnaujino prašymą dėl narystės Organizacijoje.

2013 m. gegužės mėnesį buvo priimta EBPO Ministrų tarybos rezoliucija dėl globalios plėtros, kurioje minima galimybė 2015 m. pakviesti Lietuvą pradėti derybas dėl stojimo į Organizaciją ir numatoma intensyvinti Lietuvos ir EBPO bendradarbiavimą. 2013 m. rugsėjo mėnesį, patvirtintas bendras EBPO ir Lietuvos bendradarbiavimo veiksmų planas 2014–2015 m.

2013 m. spalio 21 d. EBPO Bendrųjų ryšių departamento direktorius Mr M. Bonturi pakvietė Lietuvą tapti Statistikos ir statistikos politikos komiteto (SSPK) dalyviais ir dalyvauti šio Komiteto organizuojamose sesijose ir susitikimuose. Lietuva 2014 m. sausio mėn. kvietimą priėmė.

2014 m. balandžio 7–8 d. Paryžiuje, EBPO būstinėje, Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė pirmą kartą Dalyvio statusu dalyvavo SSPK posėdyje.

Nuo 2015 m. Departamento ekspertai aktyviai įsijungė į pasirengimą Statistikos peržiūrai. Balandžio 14–16 d. Lietuvos statistikos departamente vyko pirmasis vizitas, kuriame dalyvavo EBPO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas P. Schreyer ir šio direktorato Globalių ryšių ir Komunikacijos padalinio atstovai J. Dupont ir D. Brackfield. Daugiau informacijos galite rasti čia.

2015 m. dalyvauta 14-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų EBPO struktūrų darbo grupių posėdžių: EBPO Statistikos ir statistikos politikos komiteto pasitarime, Nacionalinių sąskaitų, Finansų statistikos darbo grupių posėdžiuose, taip pat kituose posėdžiuose statistikos klausimais, pvz., bendrame Eurostato-EBPO-JT EEK Nacionalinių sąskaitų ekspertų susitikime, Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis darbo grupės susitikime, Sveikatos sąskaitų ekspertų susitikime, kartu su Aplinkosaugos ministerija seminare dėl aplinkos ekonominių sąskaitų sistemos (SEEA) įgyvendinimo, Seminare, skirtame Inovacinės veiklos tyrimo vadovo peržiūrai, ir kt. Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė birželio 18–19 d. dalyvavo 12-ajame EBPO-SSPK posėdyje Ženevoje.

2016 m. dalyvauta 17-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų EBPO struktūrų darbo grupių susitikimų. 2016 m. balandžio 25–26 d. Paryžiuje, EBPO būstinėje, Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dalyvavo 13-ajame EBPO-SSPK posėdyje. Dalyvauta kasmetiniuose Nacionalinių sąskaitų, Finansų statistikos, Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis ir Tarptautinių investicijų statistikos darbo grupių posėdžiuose. Taip pat dalyvauta EBPO organizuotame Ekspertų susitikime dėl SDMX, kurio metu pasisemta žinių apie SDMX standartą ir tolimesnę jo plėtrą, ir kt.

2016 m. spalio 26–27 d. Lietuvos statistikos departamente vyko antrasis vizitas, kuriame dalyvavo EBPO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas P. Schreyer ir šio direktorato Globalių ryšių ir Komunikacijos padalinio atstovas koordinatorius Lietuvai J. Dupontas ir EBPO konsultantas nacionalinių sąskaitų klausimais Ch. Aspdenas, taip pat kviestiniai EBPO ekspertai – H. Viggo Sæbø (Norvegijos statistikos tarnyba) ir G. Durand Alcantaras (Meksikos statistikos tarnyba). Daugiau informacijos galite rasti čia.

2017 m. kovo 21–22 d. Tarptautinių investicijų statistikos darbo grupės susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų statistika.

2017 m. birželio 21–22 d. 14-ojo EBPO-SSPK posėdžio konfidencialioje sesijoje įvyko Statistikos peržiūra. Lietuvos statistikos peržiūros išvadas pristatė EBPO Statistikos direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas P. Schreyer.  Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė pristatė Lietuvos statistikos sistemą, naujoves ir artimiausius planus. Taip pozicijas išreiškė Peržiūros misijoje Lietuvoje dalyvavusių šalių (Meksikos ir Norvegijos) atstovai, jų pasisakymai buvo labai pozityvūs. Atkreiptas dėmesys, kad Lietuva buvo pirmoji šalis, kurios peržiūra buvo vykdoma priėmus EBPO Rekomendaciją dėl Gerosios statistikos praktikos ir kad Kokybės valdymo klausimais kitos šalys galėtų kreiptis į Lietuvą konsultacijų.

2018 m. dalyvauta 19-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų EBPO struktūrų darbo grupių susitikimų. 2018 m. birželio 20–21 d. Ženevoje Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dalyvavo 15-ajame EBPO-SSPK posėdyje. Dalyvauta kasmetiniuose Nacionalinių sąskaitų, Finansų statistikos, Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis ir Tarptautinių investicijų statistikos darbo grupių ir kitų grupių, susijusių su statistika, posėdžiuose.

2018 m. liepos 5 d. EBPO Generalinio sekretoriaus A. Gurria vizito Lietuvoje metu informavo, kad Prancūzijos Vyriausybėje buvo deponuoti Lietuvos stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją susitarimo ratifikavimo dokumentai ir Lietuva oficialiai tapo pilnateise EBPO šalimi nare.

2019 m. dalyvauta 15-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų EBPO struktūrų darbo grupių susitikimų. 2019 m. birželio 24–25 d. Paryžiuje Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dalyvavo 16-ajame EBPO-SSPK posėdyje. Dalyvauta kasmetiniuose Nacionalinių sąskaitų, Finansų statistikos, Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis ir Tarptautinių investicijų statistikos darbo grupių ir kitų grupių, susijusių su statistika, posėdžiuose.

2020 m. dalyvauta  15-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų EBPO struktūrų darbo grupių susitikimų. 2020 m. birželio 25–26 d. nuotoliniu būdu  Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dalyvavo 17-ajame EBPO-SSPK posėdyje. Nuotoliniu būdu dalyvauta kasmetiniuose Nacionalinių sąskaitų, Finansų statistikos, Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis ir Tarptautinių investicijų statistikos darbo grupių ir kitų grupių, susijusių su statistika, posėdžiuose.

2021 metais dalyvauta 21-oje EBPO Statistikos direktorato ir kitų EBPO struktūrų darbo grupių susitikimų. 2021 m. birželio 23 d. nuotoliniu būdu  Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė nuotoliniu būdu dalyvavo 18-ajame EBPO-SSPK posėdyje. 2021 m. liepos 9 d. Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė nuotoliniu būdu dalyvavo EBPO aukšto lygio susitikime dėl valstybės valdymo statistikos. 2021 m. gruodžio 9 dieną Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė nuotoliniu būdu dalyvavo EBPO-CSSP seminare dėl Programos ir biudžeto 2023-2024 m. Nuotoliniu būdu dalyvauta kasmetiniuose Nacionalinių sąskaitų, Finansų statistikos, Tarptautinės prekybos prekėmis ir paslaugomis ir Tarptautinių investicijų statistikos darbo grupių ir kitų grupių, susijusių su statistika, posėdžiuose.


Dokumento atnaujinimo data: 2022-01-21