Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m. 

2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2468

1

2588

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2188

4

2186

Skyriaus vedėjas

35

1588

36

1633

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

29

1289

23

1378

Poskyrio vedėjas

4

1251

4

1380

Vyriausiasis specialistas

168

985

158

1020

Vyresnysis specialistas

2

705

2

723


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2017 m.

2018 m. II ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

934

1

1061

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

869

1

962

Poskyrio vedėjas

4

788

4

798

Specialistas

142

598

142

613

Tarnautojas

130

403

125

425


Dokumento atnaujinimo data: 2018-07-17