Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2021 m.

2022 m.  III ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3988

1

5131

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

4357

2

4442

Vyriausiasis patarėjas

2

3209

2

3633

Skyriaus vedėjas

25

3140

21

3280

Patarėjas

32

2566

45

2688

Vyriausiasis specialistas

109

2061

85

2175

Vyresnysis specialistas

19

1723

15

1871


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2021 m.

2022 m. III ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

2

2981

4

3167

Informacinių technologijų specialistas

23

2736

58

2494

Specialistas

151

1452

159

1572

Tarnautojas

118

1079

116

1140


Dokumento atnaujinimo data: 2022-10-17