Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2020 m. II ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3932

1 3679

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3

3494

3

3658

Vyriausiasis patarėjas

1

3076

1

3146

Skyriaus vedėjas

30

2399

30

2561

Patarėjas

30

1913

32

2044

Vyriausiasis specialistas

106

1586

102

1683

Vyresnysis specialistas

29

1267

24

1411


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastoviojio ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2020 m. II ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1526

1

1723

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1430

1

1620

Specialistas

140

890

137

1091

Tarnautojas

117

599

119

712

 


Dokumento atnaujinimo data: 2020-07-14