Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2020 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3932

1 3679

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

3

3494

3

3529

Vyriausiasis patarėjas

1

3076

1

3129

Skyriaus vedėjas

30

2399

29

2483

Patarėjas

30

1913

32

2006

Vyriausiasis specialistas

106

1586

103

1645

Vyresnysis specialistas

29

1267

25

1405


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2019 m.

2020 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Darbuotojų skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1526

1

1666

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

1430

1

1560

Specialistas

140

890

138

1093

Tarnautojas

117

599

118

707

 


Dokumento atnaujinimo data: 2020-04-15