Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2021 m.

2022 m.  I ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3988

1

4163

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

4357

2

4141

Vyriausiasis patarėjas

2

3209

2

2982

Skyriaus vedėjas

25

3140

23

3281

Patarėjas

32

2566

40

2677

Vyriausiasis specialistas

109

2061

99

2146

Vyresnysis specialistas

19

1723

16

1832


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2021 m.

2022 m.  I ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

2

2981

4

2940

Skyriaus vedėjo
pavaduotojas

1

2240

1

2386

Informacinių
technologijų
specialistas

23

2736

45

2656

Specialistas

151

1452

152

1537

Tarnautojas

118

1079

121

1109


Dokumento atnaujinimo data: 2022-04-21