Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2021 m.

2022 m.  II ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

3988

1

5131

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

2

4357

2

4327

Vyriausiasis patarėjas

2

3209

2

3587

Skyriaus vedėjas

25

3140

22

3320

Patarėjas

32

2566

44

2643

Vyriausiasis specialistas

109

2061

91

2167

Vyresnysis specialistas

19

1723

15

1860


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2021 m.

2022 m. II ketv.

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

2

2981

4

3193

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

2240

1

2512

Informacinių technologijų specialistas

23

2736

50

2595

Specialistas

151

1452

150

1600

Tarnautojas

118

1079

122

1161


Dokumento atnaujinimo data: 2022-07-18