Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę bei priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2018 m. 

2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Darbuotojų 
skai
čius

Vidurkis

Generalinis direktorius

1

2588

1

2588

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

4

2183

4

2172

Skyriaus vedėjas

34

1643

32

1667

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

24

1375

26

1420

Poskyrio vedėjas

4

1372

4

1426

Vyriausiasis specialistas

153

1026

138

1063

Vyresnysis specialistas

6

888

17

933


Lietuvos statistikos departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedai ir priemokos) neatskaičiavus mokesčių

Pareigybė

2018 m.

2018 m. IV ketv.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Darbuotojų
skaičius

Vidurkis

Skyriaus vedėjas

1

1041

1

1047

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

966

1

979

Poskyrio vedėjas

4

808

3

831

Specialistas

142

691

144

703

Tarnautojas

125

427

124

436


Dokumento atnaujinimo data: 2019-01-11