???warnOperationFailedBecauseWarning???

2018-aisiais rengiant oficialiąją statistiką dalyvaus 44 proc. šalies įmonių


Gruodžio pradžioje Lietuvos statistikos departamentas informavo 46,1 tūkst., arba 44 proc., ūkio subjektų dėl statistinių ataskaitų teikimo 2018 m.

2018 m. vienas respondentas dalyvaus vidutiniškai 2,7 statistinio tyrimo, o mažos įmonės, kuriose dirba iki 4 darbuotojų ir kurių pajamos neviršija 150 tūkst. EUR, – tik 1,4 statistinio tyrimo, informuoja Lietuvos statistikos departamentas.

2017 m. Vienas respondentas statistinėms ataskaitoms pildyti skyrė vidutiniškai 8 val. per metus.

Respondentams pildyti skirtų statistinių ataskaitų sąrašai su duomenų teikimo terminais ir kita informacija yra paskelbti elektroninėje statistinių duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika.

Lietuvos statistikos departamentas kviečia respondentus pildyti statistines ataskaitas tiesiogiai e. Statistikos sistemoje, nes e. Statistika registruotiems vartotojams:

  • leidžia susiformuoti iš dalies administraciniais ar kitais duomenimis užpildytas kai kurias statistines ataskaitas;
  • siunčia priminimus dėl statistinių ataskaitų teikimo terminų bei informaciją apie statistinių ataskaitų priėmimo rezultatus;
  • pateikia lyginamąją statistiką, t. y. leidžia palyginti konkrečios įmonės veiklos rodiklius su atitinkamos ekonominės veiklos rūšies, įmonių dydžio grupės, šalies ar savivaldybės rodikliais;

Teikiant statistines ataskaitas elektroniniu būdu, mažėja ir respondentų, ir Lietuvos statistikos departamento darbuotojų laiko sąnaudos.

Nors respondentų pateikti duomenys yra pagrindinis statistinės informacijos šaltinis, apie 42 proc. statistinių rodiklių Lietuvos statistikos departamentas rengia administracinių šaltinių duomenų pagrindu, tai yra neapsunkindamas respondentų. Ir ši dalis nuosekliai didėja.