???warnOperationFailedBecauseWarning???

Azerbaidžano statistikos specialistų mokomasis vizitas


Lapkričio 20–23 d. Lietuvos statistikos departamente vieši Azerbaidžano statistikos tarnybos atstovai. Mokomojo vizito metu Lietuvos statistikos departamento specialistai dalinasi gerąja patirtimi apie kokybės vadybos sistemų standarto ISO 9001:2015 reikalavimų įgyvendinimą. Bus aptarti kokybės politikos ir tikslų nustatymo bei įgyvendinimo, procesų ir rizikų valdymo, kokybės vadybos sistemos vidaus auditų organizavimo ir vykdymo, neatitikčių valdymo, kokybės rodiklių matavimo ir analizės, pokyčių valdymo, statistikos vartotojų nuomonių tyrimų organizavimo ir vartotojų pasitenkinimo statistikos paslaugomis vertinimo, kokybės vadybos sistemos dokumentacijos rengimo bei jos aktualumo užtikrinimo ir kt. klausimai.