???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Europos statistikų konferencija

 

Birželio 9–13 dienomis Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė Vilija Lapėnienė dalyvavo 61-ojoje Europos statistikų konferencijos sesijoje Ženevoje (Šveicarija).

Ši konferencija rengiama siekiant tobulinti nacionalinę statistiką ir jos tarptautinį palyginamumą, taip pat suteikti pagrindą tarptautiniams statistiniams darbams JT EEK (angl. UNECE) regione koordinuoti, iškylantiems klausimams spręsti ir metodinėms gairėms ir rekomendacijoms kurti.

Šiais metais konferencijoje buvo diskutuojama klausimais, susijusiais su pasiekta pažanga vertinant tvarios plėtros statistinius rodiklius ir įgyvendinant aplinkos apsaugos sąskaitų diegimą. Dalyviams buvo pristatyti Europos statistikų konferencijos biuro atliktos nuodugnios bankų, draudimo ir finansų, gyventojų senėjimo bei politinių ir kitų bendruomenių statistikos analizės rezultatai.

Konferencijos dalyviams buvo pateikta informacija apie statistikos rengimo ir statistinių paslaugų modernizavimo aukšto lygio ekspertų grupės strategijos įgyvendinimo darbų pažangą, buvo aptarti su vadovavimu darbams susiję klausimai. Konferencijos dalyviai aptarė kitų metų Europos statistikų konferencijos temas. Lietuva pasisiūlė parengti pranešimą Migracijos statistikos tema.