???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Išsakykite savo nuomonę dėl darbo rinkos statistikos


Jūs taip pat galite prisidėti prie statistikos rengimo tobulinimo. Europos statistikos tarnyba (Eurostatas) kviečia dalyvauti atvirose konsultacijose ir išsakyti savo nuomonę apie darbo rinkos statistiką (laisvos darbo vietos, darbo užmokestis ir darbo sąnaudos). Šie duomenys padeda ES priimti tinkamus sprendimus ir rengti politiką makroekonomikos, socialinės sanglaudos, kainų stabilumo ir lyčių lygybės srityse, o patiems piliečiams – suprasti ir palyginti situaciją skirtingose ES valstybėse narėse.  

Rengiant Europos darbo rinkos statistiką susiduriama su šiais iššūkiais:

  • naujų duomenų poreikis, kylantis iš vartotojų;

  • poreikis mažinti bet kokį šališkumą ir įtraukti dar neįtrauktas ekonomikos veiklas;

  • poreikis didinti naujų duomenų šaltinių, tokių kaip administraciniai duomenys ar duomenys, renkami naudojant naujas technologijas, panaudojimą;

  • poreikis savanoriškai teikiamus metinius darbo užmokesčio atotrūkio duomenis pakeisti nuolat teikiamais duomenimis, renkamais pagal ES teisinius reguliavimus.

Europos Komisija viešose konsultacijose kviečia išsakyti šia tema savo nuomonę ir padėti tobulinti statistikos rengimo metodus. Atsakyti į klausimus užtruks 10 min.

Informacija apie konsultacijas

Klausimynas


Dėkojame, kad skiriate savo laiko statistikai tobulinti.

Iškilus klausimų apie konsultacijas galite tiesiogiai teirautis (anglų kalba) adresu:
[email protected].