???warnOperationFailedBecauseWarning???
Atgal

Susitikimas dėl lyčių ir lygybės statistikos

 

2013 m. liepos 26 d. Lietuvos statistikos departamente įvyko susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėmis: Lyčių lygybės skyriaus vedėja Vanda Juršėniene, specialiste Vaida Sidabraite, bei Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) eksperte Jolanta Reingarde dėl Lietuvos Pirmininkavimo Europos Taryboje laikotarpiu diskutuojamo institucinių mechanizmų veiksmingumo didinimo  vyrų ir moterų lygiateisiškumo srityje teisės akto projekto.

Susitikime buvo aptartos pagrindinės teisės akto projekte vartojamos lyčių ir lygybės statistikos sąvokos ir siūlomo statistinio rodiklio, kuris sudarytų  galimybes atlikti išsamesnę Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo stebėseną ES valstybės narėse.

Susitikime  dalyvavo generalinio direktoriaus pavaduotoja Dalia Ambrozaitienė, Strateginio planavimo ir oficialiosios statistikos programų skyriaus vedėja Daiva Jurelevičienė, Demografijos ir migracijos statistikos skyriaus vedėja Inga Masiulaitytė-Šukevič ir vyriausioji specialistė Sigutė Litvinavičienė.