Atgal

Vadovų darbotvarkės


Birželio 12 d. generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė susitinka su Finansų ministerijos specialistais dėl 2024 metų Valstybės duomenų agentūros biudžeto asignavimų.

Birželio 13 d. generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė ir generalinio direktoriaus pavaduotoja Gita Literskė susitinka su IVPK atstovais aptarti valstybės duomenų valdysenos architektūrą.

Birželio 13 d. generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė, generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja Daiva Jurelevičienė, generalinio direktoriaus pavaduotoja Gita Literskė ir generalinio direktoriaus pavaduotoja Inga Masiulaitytė-Šukevič dalyvauja Agentūros darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo aptarime su VRM atstovais.

Birželio 14 d. generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė ir generalinio direktoriaus pavaduotoja Gita Literskė nuotoliniu būdu susitinka su UAB „Kautra“ atstovais.

Birželio 14–16 d. generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja Daiva Jurelevičienė dalyvauja Verslo statistikos direktorių darbo grupėje Liuksemburge.

Birželio 15 d. generalinio direktoriaus pavaduotoja Gita Literskė dalyvauja VRM organizuojamame pasitarime dėl viešojo administravimo stebėsenos.

Birželio 15 d. generalinio direktoriaus pavaduotoja Gita Literskė nuotoliniu būdu susitinka su ESO atstovais aptarti Valstybės duomenų agentūros platformos panaudojimo galimybių energetikos tinklų plėtrai prognozuoti.

Birželio 16 d. generalinė direktorė Jūratė Petrauskienė nuotoliniu būdu dalyvauja 40-ajame Eurostato Europos statistikos patariamojo komiteto (ESAC) posėdyje.