2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

LCU ekspertų vizitas


Spalio 15–18 d. Lietuvos statistikos departamente svečiuojasi Airijos ir Liuksemburgo statistikos tarnybų ekspertai darbo su didžiosiomis įmonėmis / įmonių grupėmis (angl. Large cases unit – LCU) klausimais. Kolegos iš užsienio konsultuoja mūsų specialistus ir pateikia rekomendacijas dėl atskiro padalinio darbui su didžiosiomis įmonėmis / įmonių grupėmis steigimo.