Techninė pagalba 2017 m.

Įgyvendinant Lietuvos statistikos departamento 2013–2017 metų veiklos strategiją – perimti ir skleisti gerąją patirtį – buvo teikiama techninė pagalba kitų šalių statistikos tarnyboms. Lietuvos statistikos departamento ekspertai aktyviai dalyvavo kitų šalių statistikos tarnybų ir įvairių užsienio kompanijų vykdomuose techninės pagalbos projektuose.

2017 m. baigtas Danijos statistikos tarnybos dvynių projektas „Nacionalinės statistikos sistemos stiprinimas Armėnijoje“. Lietuvos statistikos departamento ekspertai teikė pagalbą tobulinant demografijos ir inovacijų statistiką. Keturis kartus Lietuvos statistikos ekspertai vyko į konsultacijas Jerevane.

Įgyvendintas Prancūzijos (INSEE) ir Italijos (ISTAT) nacionalinių statistikos institutų dvynių projektas „Tuniso statistikos tarnybos modernizacija“, kuriame kaip partneris dalyvavo Lietuvos statistikos departamentas. 2017 m. Lietuvos statistikos departamento ekspertai tęsė konsultacijas Tuniso kolegoms statistikos sistemos ISO sertifikavimo klausimais.

Lietuvos statistikos departamentas kartu su Prancūzijos, Italijos, Danijos, Vengrijos ir Turkijos statistikos tarnybomis, įgyvendindamas MEDSTAT IV projektą, kuriam vadovavo „Expertise France“, 2017 m. dalyvavo regioniniuose seminaruose Atėnuose statistikos viešinimo ir darbo su vartotojais klausimais bei Paryžiuje statistinio bendradarbiavimo klausimais.

Pagal „Expertise France“ ir Lietuvos statistikos departamento vykdomą ES projektą „Pagalba Europos kaimynystės politikos Rytų šalims diegiant ES standartus“ (ES Rytų partnerystės antroji platforma (statistika), Lietuvos statistikos departamento specialistai 2017 m. liepos mėn. Vilniuje organizavo techninį seminarą Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos šalims darbo rinkos statistikos klausimais; lapkričio mėn. prisidėjo organizuojant aukšto lygio seminarą Kišiniove statistikos įstatymo klausimais. Seminaruose Lietuvos statistikos departamento ekspertai skaitė pranešimus apie darbo jėgos tyrimą Lietuvoje ir apie naštos respondentams mažinimo politiką Lietuvoje.

2017 m. įgyvendinant Pasaulio Banko dvynių projektą Tadžikistane „Nacionalinės strategijos įgyvendinimas statistikoje“, Lietuvos statistikos departamento ekspertai konsultavo Tadžikistano kolegas SDMX ir pramonės produkcijos indekso skaičiavimo klausimais. Tadžikistano specialistai lankėsi Lietuvos statistikos departamente ir susipažino su SDMX diegimu, konsultavosi statistinių duomenų kokybės leidiniuose ir tinklalapyje klausimais.

2017 m. Lietuvos statistikos departamentas ir toliau dalyvavo TAIEX programos priemonėse. Baltarusijos statistikos tarnybos specialistus konsultavo kokybės valdymo sistemos statistiniams procesams tobulinimo klausimais.

Rytų Europos, Kaukazo, Centrinės Azijos šalių (EECCA) ir Mongolijos seminare Minske „Oficialiosios statistikos kokybė: iššūkiai ir galimybės“ pristatytas administracinių duomenų naudojimas 2011 m. gyventojų ir būstų surašymui ir rengiantis 2021 m. surašymui Lietuvoje.

Su užsienio partneriais Lietuvos statistikos departamentas, kaip konsorciumo partneris, ir toliau teikė paraiškas naujai skelbiamuose konkursuose dėl techninės pagalbos įvairioms šalims projektų. 2017 m. vadovaujant ICON institutui (Vokietija) kartu su Vokietijos, Bulgarijos ir Nyderlandų statistikos tarnybomis laimėtas naujas ES konkursas dėl pagalbos Azerbaidžano valstybiniam statistikos komitetui diegiant ES standartus.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-02-20