Atgal

Baltijos šalių susitikimas


Lapkričio 25–26 d. Lietuvos statistikos departamente vyko Baltijos šalių statistikos tarnybų susitikimas kokybės vadybos ir klasifikatorių klausimais. Tai jau ketvirtas tokio pobūdžio kokybės vadybos ir antras klasifikatorių specialistų susitikimas.   

Susitikime buvo pristatyti svarbiausi pokyčiai, įvykę šalių statistikos tarnybose nuo paskutinio jų susitikimo.

Kalbėta apie reikalavimų statistikos kokybei integraciją nacionaliniuose teisės aktuose ir institucijų strateginiuose dokumentuose, kokybės vadybos modelių diegimą, įvairias statistikos ir jos rengimo procesų kokybės vertinimo ir gerinimo priemones, pasirengimą ir dalyvavimą Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo šalių statistikos sistemose patikroje.

Klasifikatorių specialistai diskutavo ir keitėsi patirtimi apie klasifikatorių duomenų bazes ir paieškos sistemas, statistinių klasifikatorių taikymą administraciniams tikslams, ekonominės veiklos klasifikavimą pagal Europos bendrijos statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2 red.), keičiant įmonių pagrindinę veiklą verslo registruose.

Susitikimas buvo naudingas visų trijų šalių specialistams, todėl nutarta kas dveji metai organizuoti panašaus pobūdžio susitikimus.