Eil. nr.

Pavadinimas

Statistikos sritis

1.

Lietuvos statistikos departamentas

Demografinė, socialinė, makroekonomikos, verslo, žemės ūkio, aplinkos ir kita statistika

2.

Lietuvos bankas

Pinigų ir finansų, mokėjimų balanso, tiesioginių užsienio investicijų, šalies skolos užsieniui, struktūrinė finansinio tarpininkavimo įmonių statistika

3.

Aplinkos apsaugos agentūra

Atliekų, vandens išteklių naudojimo, oro kokybės ir taršos, klimato kaitos statistika

4.

Higienos institutas

Sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika

5.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų statistika

6.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamumo statistika; vaikų, kurių paieška paskelbta, statistika

7.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Kūno kultūros ir sporto statistika

8.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

Žemės ūkio ekonominės sąskaitos, žemės ūkio augalų derliaus ir gyvulių skerdimo prognozės, ūkių apskaitos duomenų tinklas

9.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių ir darbo ieškančių asmenų statistika

10.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Požeminio vandens, kietųjų naudingųjų išteklių, naftos gamybos statistika

11.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Bibliotekų, jų fondų, spaudos statistika

12.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Valdžios sektoriaus pertekliaus/deficito statistika, nuosavų išteklių statistika

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo rinkos politikos statistiniai rodikliai

14.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Pramoninės nuosavybės objektų (išradimai, dizainas, prekių ženklai) teisinės apsaugos statistika

15.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Tarptautinės apsaugos, pilietybės suteikimo ir jos netekimo, leidimų gyventi ir grąžinimo statistika

16.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Žmogiškųjų išteklių būklės statistika

17.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Užsienio prekybos statistiniai duomenys

18.

Švietimo informacinių technologijų centras

Nesimokančių vaikų statistika

19.

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Žemės ūkio produktų supirkimo, pardavimo ir perdirbimo statistika, ekologinio ūkininkavimo statistika, žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos ir prekybos statistika

20.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Trečiųjų šalių piliečių, neįleistų į šalies teritoriją ties išorės siena, statistika

21.

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nelaimingų atsitikimų darbe statistika

22.

Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Miško išteklių, prekybos mediena ir jos produktais bei medienos ruošos statistika

23.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės statistika: žvejybos atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir žvejybos laivyno statistika

 


Dokumento atnaujinimo data: 2018-05-30


Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius, tel. (8 5) 236 4800, faks. (8 5) 236 4845, el. p. statistika@stat.gov.lt, kodas 188600177