• Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programa (PDF) (2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. DĮ-259)
    Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-259 „Dėl oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. DĮ-213)
    Pakeitimo įsakymas:  Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-259 „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. DĮ-57 „Dėl Naujų pastatų statybos statistinės ataskaitos NPS-01 (ketvirtinės) ir Statybą leidžiančių dokumentų statyti naujus pastatus statistinės ataskaitos LS-01 (ketvirtinės) formų patvirtinimo ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. DĮ-220 „Dėl kai kurių Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymų pakeitimo" pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios  (2014 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. DĮ-148)
    Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-259 „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. DĮ-80)
 


Dokumento atnaujinimo data: 2017-06-16