• Vadovaujantis Oficialiosios statistikos įstatymo 9 str. 1 dalimi nuo 2019 m. Oficialiosios statistikos programą sudaro:

I dalis, į kurią įtraukiami Lietuvos statistikos departamento, kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų atliekami statistiniai tyrimai.

II dalis, į kurią įtraukiami Lietuvos banko atliekami statistiniai tyrimai.

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DĮ-295 „Dėl Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (2018 m. gegužės 30 d. Nr. DĮ-128)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DĮ-295 „Dėl Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (2018 m. balandžio 24 d. Nr. DĮ-90)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. DĮ-295 „Dėl Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (2018 m. kovo 21 d. Nr. DĮ-62)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-307 „Dėl Oficialiosios statistikos 2017 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (2017 m. gegužės 16 d. Nr. DĮ-119)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-307 „Dėl Oficialiosios statistikos 2017 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo  (2017 m. kovo 8 d. Nr. DĮ-73)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DĮ-413 „Dėl Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo  (2015 m. rugsėjo10 d. Nr. DĮ-161)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DĮ-413 „Dėl Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (2015 m. balandžio 15 d. Nr. DĮ-95)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DĮ-413 „Dėl Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. DĮ-69)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-259 „Dėl oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (2014 m. rugsėjo 29 d. Nr. DĮ-213)

Pakeitimo įsakymas:  Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-259 „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. DĮ-57 „Dėl Naujų pastatų statybos statistinės ataskaitos NPS-01 (ketvirtinės) ir Statybą leidžiančių dokumentų statyti naujus pastatus statistinės ataskaitos LS-01 (ketvirtinės) formų patvirtinimo ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. DĮ-220 „Dėl kai kurių Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymų pakeitimo" pakeitimo" pripažinimo netekusiu galios (2014 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. DĮ-148)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-259 „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo (2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. DĮ-80)

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DĮ-267 „Dėl Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo"

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DĮ-267 „Dėl Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programos patvirtinimo" pakeitimo"

Pakeitimo įsakymas: Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DĮ-267 „Dėl Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programos patvirtinimo" ir <...> pakeitimo"


Dokumento atnaujinimo data: 2018-12-27