Patvirtinta Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. DĮ-62

 


Valstybės duomenų agentūros organizacinė struktūra
 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

  

 

Generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Vyriausiasis patarėjas procesų valdymui

 

 

 

Statistikos skyriai

 

Funkciniai skyriai

 

 

Apklausų organizavimo skyrius

Darbo statistikos skyrius

Duomenų parengimo skyrius

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyrius

Gyventojų statistikos skyrius

Įmonių statistikos skyrius

Kainų statistikos skyrius

Metodologijos ir duomenų mokslo grupė

Nacionalinių sąskaitų skyrius

Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

Standartų skyrius

Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyrius

 

Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyrius

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyrius

Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyrius

Verslo statistikos suderinimo skyrius

Viešojo sektoriaus duomenų skyrius

Žaliojo kurso statistikos skyrius

Žemės ūkio statistikos skyrius

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyrius

 

Bendrųjų reikalų skyrius

Duomenų apsaugos skyrius

Europos reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Informacinių technologijų skyrius

Teisės skyrius

Veiklos ir finansų valdymo skyrius

Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius

 

 


Dokumento atnaujinimo data: 2023-05-12