+ Gailutė Juškienė, skyriaus vedėja

   Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.

 11. Teikia išvadas rengiamų ES ir LT teisės aktų projektams bei siūlymus jų įgyvendinimui.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.5. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Darius Astrauskas, patarėjas

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 5. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 11. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 12. Organizuoja atskirų nacionalinių sąskaitų sričių rengimo, sklaidos ir plėtros darbus.

 13. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, pagal kompetenciją dalyvauja kitų institutcijų rengiamuose projektuose.

 14. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Jolita Reidman, patarėja

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 7. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 8. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 9. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 10. Atlieka bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo rodiklių vertinimus, įskaitant kapitalo sąskaitą pagal institucinius sektorius.

 11. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – taikomoji matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.4. studijų kryptis – finansai (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

+ Jurijus Sluka, patarėjas

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

 4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 5. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

 11. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 12. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 13. Organizuoja atskirų nacionalinių sąskaitų sričių rengimo, sklaidos ir plėtros darbus.

 14. Organizuoja tyrimus ir vertina oficialiai neapskaitytos ekonomikos (ONE) mastą.

 15. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais, pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose.

 16. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

 17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – finansai (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Galina Baltrūnienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Vertina metines  sukurtojo ilgalaikio turto atsargas atkuriamąja verte ir pagrindinio kapitalo vartojimą (metinį ir ketvirtinį), taikydamas nepertraukiamos inventorizacijos metodą (PIM) ir užtikrina parengtos informacijos sklaidą.

 9. Vertina pridėtinės vertės komponentus, reikalingus sąlyginės būsto nuomos paslaugų vertei įvertinti.

 10. Įvertina namų ūkio sektoriui priskiriamos žemės vertę rinkos kainomis pagal Europos sąskaitų sistemos nuostatas.

 11. Dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – matematika (arba);

1.3. studijų kryptis – ekonomika;

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Dalia Bielinytė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 7. Vertina vidutinį svertinį PVM tarifą ir korekciją dėl specialios schemos taikymo ūkininkams, reikalingus šalies PVM nuosavų išteklių bazei apskaičiuoti. Rengia šios srities šaltinių ir metodų aprašą ir teikia jį Finansų ministerijai.

 8. Rengia klausimyną apie šalies BNP, reikalingą ES BNP nuosaviems ištekliams nustatyti,  ir ataskaitą apie BNP kokybę ir teikia juos Eurostatui.

 9. Apskaičiuoja negrąžintino PVM vidutinį tarifą pagal ilgalaikio turto rūšis, reikalingą  Europos palyginimų programai.

 10. Atnaujina Lietuvos BNP šaltinių ir metodų aprašą pagal ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 11. Dalyvauja tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Vytautas Budvytis, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia nacionalinių sąskaitų informaciją sklaidai.

 2. Rengia įvairių nacionalinių sąskaitų sričių darbų įgyvendinimo schemas, rūpinasi taikomųjų programų kūrimu, diegimu ir priežiūra.

 3. Prižiūri ir tobulina BVP ir jo komponentų vertinimų procesų vidinę duomenų bazę.

 4. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, bendrauja su užsienio ekspertais, pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų rengiamuose projektuose.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Živilė Dragūnaitė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Vertina metinius bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo (BPKF) rodiklius pagal veiklos ir turto rūšis, rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai.

 8. Vertina metinius ir ketvirtinius valdžios sektoriaus ir jo subsektorių kapitalo sąskaitos rodiklius.

 9. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) klausimyną apie valdžios sektoriaus ir jo subsektorių deficito ir skolos lygius, derina su Finansų ministerija.

 10. Dalyvauja tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose,  pagal kompetenciją bendrauja su užsienio ekspertais.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Paulius Drazdauskas, vyriausiasis specialistas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2.  Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Rengia Išteklių panaudojimo lenteles (IPL) praėjusių metų kainomis, dalyvauja sudarant Sąnaudų produkcijos lenteles (SPL).

 8. Rengia IPL ir SPL statistinę informaciją sklaidai, pildo šios srities klausimynus.

 9. Rengia su IPL ir SPL susijusią metainformaciją, teikia metodologines konsultacijas departamento darbuotojams ir išorės vartotojams.

 10. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Dominykas Dzingelevičius, tarnautojas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia nacionalinių sąskaitų informaciją perduoti Eurostatui ES teisės aktuose numatytais būdais, priemonėmis ir terminais.

 2. Rengia nacionalinių sąskaitų statistinę informaciją sklaidai: teikia ją Rodiklių duomenų bazei, pildo klausimynus ir rengia atsakymus į vartotojų užklausas.

 3. Analizuoja kitų šalių patirtį ir teikia siūlymus nacionalinių sąskaitų statistinės informacijos sklaidos procesams tobulinti.

 4. Prižiūri skyriuje naudojamą automatizuotą duomenų apsikeitimo sistemą ir rūpinasi jos plėtra.

 5. Tvarko skyriaus dokumentų bylas ir parengia jas archyvuoti.

 6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Aldona Lazarevičienė, vyriausioji specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia nacionalinių sąskaitų informaciją perduoti Eurostatui ES teisės aktuose numatytais būdais, priemonėmis ir terminais.

 2. Rengia nacionalinių sąskaitų statistinę informaciją sklaidai: teikia ją Rodiklių duomenų bazei, pildo klausimynus ir rengia atsakymus į vartotojų užklausas.

 3. Dalyvauja rengiant išteklių panaudojimo lenteles, analizuoja kitų šalių patirtį ir teikia siūlymus šios srities informacijos rengimo procesams tobulinti.

 4. Tvarko skyriaus dokumentų bylas ir parengia jas archyvuoti.

 5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir standartais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Gintarė Liepaitė-Vilkė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Vertina Lietuvos bendrąsias nacionalines pajamas (toliau – BNP) Europos Sąjungos administraciniams tikslams, analizuoja duomenų šaltinius, dalyvauja rengiant BNP šaltinių ir metodų aprašą.

 2. Vertina ketvirčio nacionalinių sąskaitų rodiklius, atspindinčius šalies ekonomikos nefinansinius sandorius su kitomis šalimis.

 3. Įvertina metinius Likusio pasaulio sektoriaus nacionalinių sąskaitų rodiklius, reikalingus nefinansinių institucinių sektorių sąskaitoms parengti.

 4. Rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai.

 5. Dalyvauja tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Eglė Lukšienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Rengia namų ūkių galutinio vartojimo išlaidų statistinę informaciją pagal ESS2010 metodologines nuostatas.

 9. Rengia namų ūkių galutinio vartojimo išlaidų statistinę informaciją Europos palyginimų programai.

 10. Vertina Ne pelno institucijų, aptarnaujančių namų ūkius, produkcijos, tarpinio vartojimo, pridėtinės vertės ir galutinio vartojimo išlaidų rodiklius.

 11. Vertina būstų nuomos paslaugų rodiklius nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, rengia su šia sritimi susijusias metodinius aprašus.

 12. Dalyvauja kitų institucijų projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais pagal kompetenciją.

 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – finansai (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Anton Marmazov, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia mokslinių tyrimų ir plėtros statistinius rodiklius ir susijusius metaduomenis pagal Europos sąskaitų sistemos (toliau ESS) reikalavimus.

 2. Rengia nuosavos gamybos programinės įrangos statistinius rodiklius ir susijusius meta duomenis pagal ESS reikalavimus.

 3. Rengia pramogų, literatūros ir meno kūrinių originalų rodiklius pagal ESS kategorijas ir šios srities metaduomenis.

 4. Rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai.

 5. Dalyvauja tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Raminta Maselienė, specialistė

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Rengia regionines namų ūkių sektoriaus sąskaitas NUTS 2 lygiu.

 2. Dalyvauja sudarant metines nefinansines institucinių sektorių sąskaitas, rengiant namų ūkių sektoriaus sąskaitas šalies lygiu.

 3. Dalyvauja atliekant eksperimentinius namų ūkių pajamų, vartojimo ir turto vertinimus.

 4. Rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai.

 5. Dalyvauja tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

 2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

 3. Mokėti dirbti Microsoft Office programinio paketo programomis.

 4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.

 6. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

 

+ Jelena Masiliūnienė, vyresnioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

 7. Vertina šalies užimtumo rodiklius pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos metodologines nuostatas, skirstant juos pagal ekonominės veiklos rūšis ir užimtumo kategorijas.

 8. Vertina šalies regionų užimtumo rodiklius pagal Europos nacionalinių sąskaitų sistemos metodologines nuostatas.

 9. Vertina šalies ūkio darbo našumo rodiklius ir rengia šią informaciją sklaidai.

 10. Dalyvauja tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Jolita Meržvinskienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Organizuoja metinėms nefinansinėms institucinių sektorių sąskaitoms sudaryti reikalingos informacijos rinkimą, jas rengia ir užtikrina  jų sklaidą.

 9. Rengia regioninio BVP rodiklius ir metaduomenis, užtikrina jų sklaidą.

 10. Dalyvauja Eurostato ir tarptautinių organizacijų bei kitų institucijų rengiamuose projektuose, pagal kompetenciją bendrauja su užsienio ekspertais.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Rimvydas Miliauskas, vyriausiasis specialistas

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 7. Vertina ketvirtinius ir metinius NAFTAP rodiklius pagal Europos sąskaitų sistemos metodologines nuostatas,  rengia šios srities metaduomenis.

 8. Rengia palūkanų išdėstymo matricas pagal institucinius sektorius metinėms sektorinėms sąskaitoms sudaryti.

 9. Rengia finansinių bendrovių sektoriaus nefinansinių sąskaitų sekos rodiklius ir esant reikalui juos revizuoja.

 10. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – finansai (arba);

1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);

1.5. studijų kryptis – matematika (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Natalija Ravinskienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Koordinuoja regioninės statistikos pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus rengimo procesus.

 7. Rengia regionines namų ūkių sąskaitas NUTS2 lygiu, teikia šią informaciją Eurostatui ir kitiems vartotojams.

 8. Rengia sporto palydovines sąskaitas ir kitus statistinius rodiklius, susijusius su sporto veikla, užtikrina šios informacijos sklaidą.

 9. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – finansai (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Eglė Rėčkutė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 7. Įvertina ketvirtinį ir metinį BVP išlaidų metodu, BVP išlaidų komponentų apimtį ir pokyčius, rengia ir atnaujina šios srities metaduomenis.

 8. Įvertina BVP galutinių išlaidų komponentus pagal detalų išlaidų klasifikatorių Europos palyginimų programai, rengia ir atnaujina BVP galutinių išlaidų aprašą.

 9. Dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – matematika (arba);

1.4. studijų kryptis – finansai (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Jūratė Ribinskienė, vyriausioji specialistė

   Funkcijos

 1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

 4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

 8. Vertina BVP pajamų metodo komponentus ir rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai.

 9. Sudaro pajamų formavimo sąskaitą pagal institucinius sektorius, rengia šios srities informaciją sklaidai.

 10. Rengia atlygio darbuotojams rodiklius NUTS 2 lygiu.

 11. Pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų projektuose ir kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais.

 12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – finansai (arba);

1.5. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statistikos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

+ Emanuelis Šakalys, specialistas

   Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 1. Vertina šalies smulkaus ir vidutinio verslo sukurtą pridėtinės vertės dalį BVP pagal ekonominės veiklos rūšis. Rengia šią informaciją sklaidai;

 2. Dalyvauja vertinant šalies ūkio darbo našumo rodiklius ir rengiant šią informaciją sklaidai;

 3. Įvertina nepelno institucijų sektoriaus nacionalinių sąskaitų rodiklius;

 4. Dalyvauja nacionalinių sąskaitų duomenų archyvavimo ir sklaidos procese;

 5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

   Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

 2. Mokėti valstybinę kalbą;

 3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

 4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką;

 7. Būti susipažinusiam su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.