+ Lina Kulionienė, skyriaus vedėja

    Funkcijos

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 10. Seka ESS ir kitus tarptautinius standartus ir užtikrina jų diegimą ir atnaujinimą agentūroje.

 11. Koordinuoja oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos poreikiams būtinų nacionalinių klasifikatorių, tarptautinių klasifikatorių nacionalinių versijų, adaptuotų tarptautinių klasifikatorių rengimą ir tvarkymą.

 12. Bendradarbiauja su valstybinėmis ir tarptautinėmis institucijomis klasifikatorių naudojimo ir tvarkymo, standartų diegimo ir metainformacijos tvarkymo klausimais.

 13. Koordinuoja statistiniuose tyrimuose naudojamų statistinių formuliarų ir rodiklių sąrašų suderinamumą ir standartizavimą.

 14. Koordinuoja standartų diegimą ir, metaduomenų standartizavimo darbus agentūroje.

 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   Specialieji reikalavimai

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statistika (arba);

1.3. studijų kryptis – statistika (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – statistikos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

+ Kristina Pronskienė, patarėja

+ Laimutė Narvydienė, specialistė

+ Viktorija Sadkevič, specialistė

+ Jurgita Skrobockė, specialistė

+ Giedrė Vaišnoraitė, vyriausioji specialistė

+ Oksana Valsiūnaitė, specialistė