Nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavo Lietuva.

Pirmininkavimo ES Tarybos statistikos darbo grupei pagrindiniai rezultatai

Pirmininkavimo ES Tarybos statistikos darbo grupei (TSDG) rezultatas – baigtos derybos ir procedūros dėl 3-jų teisės aktų (pirmą kartą priimtame Demografijos statistikos, iš dalies keičiamuose 2013–2017 m. Europos statistikos programos ir Žemės ūkio bei žuvininkystės statistikos) ir šie teisės aktai spalio bei gruodžio mėnesiais jau paskelbti Oficialiajame leidinyje. Dėl 1-o teisės akto (Darbo jėgos atrankinių tyrimų) įvyko 2 derybų etapai, 2-iems teisės aktams baigtas nagrinėjimas TSDG ir gautas Nuolatinių atstovų komiteto (Coreper) pritarimas eiti į neformalias derybas (Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir Ūkių struktūros tyrimo), 1-o teisės akto projektas baigtas nagrinėti TSGD ir pradedamos vertinti Europos Parlamento pareikštos pataisos (Intrastat).  Taip pat buvo nagrinėjami ir pasiekta pažanga dėl dar 4-ių teisės aktų projektų (Extrastat, Makroekonominio disbalanso procedūrų, Europos statistikos reglamento ir PRAC Omnibus I).

Pirmininkavimo TSDG laikotarpiu parengta 19 oficialių dokumentų (taip pat apie 40 parengiamųjų ir patvirtinamųjų dokumentų įvairaus lygmens pasitarimams), kurie buvo pateikti svarstyti TSDG bei 11 kartų teikta svarstyti Coreper. Per šešis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai mėnesius įvyko penki Tarybos statistikos darbo grupės (TSDG) posėdžiai, buvo dirbama su 11 skirtingos svarbos ir sudėtingumo teisės aktų projektų (penki projektai perimti iš anksčiau pirmininkavusių šalių ir jų svarstymas buvo pratęstas pirmininkaujant Lietuvai, o šeši buvo pradėti svarstyti Lietuvos pirmininkavimo metu), įvyko keturios neformalios derybos su Europos Parlamentu, 13 raštiškų derinimų ir konsultacijų su valstybėmis narėmis, kas parodė delegacijų geranoriškumą ir padėjo priimti pagrįstus sprendimus.

Pirmininkavimas buvo laikomas Lietuvos statistikos departamento prioritetiniu darbu. Didžiausia atsakomybė teko šešių narių pirmininkavimo komandai, kuriai talkino  aštuoni įvairių statistikos sričių ekspertai.  TSDG pirmininku buvo paskirtas Lietuvos statistikos departamento pirmasis generalinio direktoriaus pavaduotojas J. Markelevičius.

TSDG posėdžiuose iš viso dalyvavo 25 komandos nariai, keturiose neformaliose derybose dalyvavo 10 komandos narių. Prieš posėdžius ir derybas bei po jų vykdavo neformalūs susitikimai su valstybių narių, ES Tarybos generalinio sekretoriato, Tarybos teisės skyriaus, Europos Parlamento ir Komisijos (tame tarpe ir Eurostato) atstovais, kasdien buvo gaunama ir atsakoma į 50–100 su pirmininkavimu susijusių el. laiškų, įvykdavo apie penkias telefonines konsultacijas atitinkama tema su kitų valstybių narių, Tarybos generalinio sekretoriato, Europos Parlamento ir Komisijos atstovais.

Pirmininkavimo dokumentai buvo perduoti ir patirtimi su Trejeto kolegomis graikais pasidalinta gruodžio 18 d. Vilniuje.

Pateikiame galutinę Lietuvos pirmininkavimo ataskaitą (anglų k.) (PDF)

Lietuvos statistikos departamentas pirmininkavo ES Tarybos statistikos darbo grupei.
 

 

 

Nuo 2023 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja Ispanija.

Kviečiame visus apsilankyti Ispanijos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai sukurtame tinklapyje šiuo adresu: https://eu2023.ine.es/.

Šiame tinklalapyje visa informacija  pateikiama anglų kalba.