Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 750 (aktuali redakcija 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. 1329) Lietuvos statistikos departamentui nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius – 581 pareigybė.

2011 m. liepos 1 d. panaikintos 5 teritorinės statistikos valdybos (savarankiški juridiniai vienetai), jas reorganizavus į struktūrinius Lietuvos statistikos departamento padalinius – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių duomenų parengimo skyrius.

2012 m. gruodžio 1 d., įsteigtas Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyrius, siekiant sustiprinti šios srities statistikos rengimą ir įgyvendinti padidėjus reikalavimams valdžios sektoriaus statistikos kokybei. Skyrius įsteigtas Nacionalinių sąskaitų skyrių išskaidant į du – Nacionalinių sąskaitų ir Valdžios sektoriaus finansų statistikos – skyrius, ir panaikinant Finansinių paslaugų statistikos skyrių, jo funkcijas perduodant Nacionalinių sąskaitų, Įmonių, Užsienio prekybos statistikos skyriams. Šis struktūrinis pertvarkymas atliktas nedidinat pareigybių skaičiaus, o perskirstant skyrių uždavinius ir funkcijas.

Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūrą šiuo metu sudaro 37 skyriai, iš kurių du trečdaliai atlieka specialiosios veiklos funkcijas.