2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Antrasis specialiosios darbo grupės dėl Europos statistikos sistemos peržiūros posėdis


Liepos 8 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta specialiosios grupės 3-ajai Europos statistikos sistemos (ESS) peržiūrai organizuoti skirtas antrasis posėdis. Posėdyje diskutuojama apie peržiūros ekspertų atrankos kriterijus, apie tai, kaip užtikrinti peržiūros ataskaitų palyginamumą, apie peržiūros komunikacijos strategiją.

Peržiūros yra EES strategijos, kuria siekiama įgyvendinti Europos statistikos praktikos kodeksą, dalis. Jų tikslas – stiprinti ESS sudarančių statistikos institucijų vientisumą, nepriklausomumą ir atskaitomybę.