2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Armėnijos statistikos vizitas


Įgyvendinant Pasaulio banko dvynių projektą dėl Armėnijos statistikos komiteto nacionalinės strategijos programos, skirtos nacionalinės statistikos sistemos stiprinimui, kuriame Lietuvos statistikos departamentas dalyvauja kaip partneris, rugpjūčio 27–29 d. Armėnijos statistikos specialistai lankosi Lietuvos statistikos departamente. Vizito tikslas – aptarti Lietuvos statistikos departamento patirtį taikant CAPI apklausos metodą pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimuose ir atliekant skurdo analizę. Bus pristatyta ir aptarta ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (tikslai, duomenų rinkimo būdai, klausimynas, renkami duomenys ir skurdo analizei atlikti parengti rodikliai).