2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Atliekama BNP patikra


2017 m. vasario 28–kovo 3 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) patikra, kurios metu Europos Komisijos (Eurostato) atstovai tikrins ir įvertins Lietuvos bendrojo vidaus produkto ir BNP vertinimų atitiktis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams. Šių makroekonominių rodiklių kokybė ypač svarbi, nes jais remiantis nustatomos valstybių narių įmokos į ES biudžetą.