2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Baltijos šalių susitikimas tarptautinės prekybos prekėmis statistikos klausimais


Gegužės 21–22 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Baltijos šalių statistikos tarnybų specialistų susitikimas, kuriame aptariami tarptautinės prekybos prekėmis statistikos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos specialistai diskutuoja apie tarptautinės prekybos prekėmis statistikos rengimo problemas ir iššūkius.