2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Baltijos šalių susitikimas vartotojų kainų statistikos klausimais


Spalio 22–23 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Baltijos šalių susitikimas vartotojų kainų statistikos klausimais. Kainų statistikos specialistai dalysis patirtimi rengiant vartotojų kainų statistikos rodiklius. Bus aptartas vartotojų kainų indeksų sudarymo procesas, kainų surinkimo mordernizavimo galimybės. Latvijos statistikai pasidalys patirtimi vertinant savininkų užimtų būstų atskirų komponentų kainų indeksus.