2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Baltijos šalių susitikimas verslo registrų klausimais


Kovo 21–22 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Baltijos šalių susitikimas verslo registrų klausimais. Lietuvos, Latvijos ir Estijos statistikai aptaria esamą savo šalies situacija bei ateities planus profiliavimo ir darbo su Euro grupių registru (EGR) srityje. Bus aptartas statistinio vieneto „įmonė“ diegimas verslo statistikoje, nacionalinio ir tarptautinio profiliavimo skirtumai.