2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Lietuvos atstovai dalyvauja Europos statistikų konferencijos plenarinėje sesijoje


Šiandien prasideda svarbiausias metų renginys oficialiosios statistikos bendruomenei – 70-oji Europos statistikų konferencijos plenarinė sesija. Įtempta dviejų dienų darbotvarkė, apimanti diskusijas apie fundamentalius oficialiosios statistikos principus, modernizaciją, besikeičiantį vaidmenį duomenų valdysenoje, skurdo matavimų klausimus, strategines kryptis erdvinių duomenų panaudojime, bendradarbiavimo su privačių duomenų valdytojais problematiką ir kitus svarbiausius valstybių statistikos strateginius klausimus. Visas tai, kuo gyvena ir Lietuvos statistikos departamentas, kuo remiasi projektuodamas pokyčius Lietuvos statistikoje ir valstybės duomenų valdysenoje.


Nuotraukoje: Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dr. Jūratė Petrauskienė,  70-oji Europos statistikų konferencijos plenarinė sesija.