2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Šiaurės Makedonijos mokomasis vizitas


Gegužės 6–9 d. pagal daugiašalės Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) 2015 programą Lietuvos statistikos departamente lankosi Šiaurės Makedonijos statistikos tarnybos specialistai. Vizito tikslas – pasidalyti patirtimi apie papildomos informacijos naudojimą imties plano sudarymui ir įverčių skaičiavimui atliekant verslo statistinius tyrimus. Mokomojo vizito metu Šiaurės Makedonijos specialistai bus supažindinti su investicijų, pramonės, prekybos statistinių tyrimų atlikimu bei kaip papildoma informacija iš kitų šaltinių gali būti panaudota norint optimizuoti ir pagerinti tyrimų tikslumą. Taip pat bus aptarti imčių koordinavimo, duomenų redagavimo ir įrašymo klausimai. Padedant Lietuvos statistikos departamento specialistams, bus vykdomi praktiniai užsiėmimai ir modeliavimo eksperimentai.