2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Susitikimas dėl suderintos Europos Sąjungos programos verslo tendencijų ir vartotojų nuomonių tyrimuose


Gruodžio 13 d. Lietuvos statistikos departamente vyko susitikimas su Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato nariais Christian'u Gayer'u ir Murielle Noncle dėl suderintos ES programos verslo tendencijų ir vartotojų nuomonių tyrimuose. Susitikime buvo aptarti metodiniai, finansiniai bei administravimo klausimai, siekiant užtikrinti šio tyrimo tarp ES šalių suderinamumą.