2018–2022 m. Lietuvos statistikos departamento strategijoje įvardijama III-oji kryptis apima tarptautinio institucijos įvaizdžio stiprinimą ir visų grandžių darbuotojų įtraukti į Lietuvos statistikos departamento veiklos tobulinimą, skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi.

Atgal

Tikrins, kaip skaičiuojama valdžios sektoriaus skola ir deficitas


Gegužės 17–18 d. Lietuvos statistikos departamente vyksta Dialogo vizitas dėl perviršinio deficito procedūros statistikos. Kas dveji metai Eurostato atstovai kartu su Europos centrinio banko ir DG ECFIN atstovais domisi ir peržiūri, kaip ES šalyse narėse skaičiuojama valdžios sektoriaus skola, deficitas ir susijusi statistika. Analizuojami duomenų šaltiniai, statistikos rengimo procesai ir metodologiniai klausimai.

Šiais metais susitikime, be užsienio specialistų, taip pat dalyvauja Finansų ministerijos, Lietuvos banko, Susisiekimo ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros, įmonių atstovai.