Techninė pagalba 2016 m.

Įgyvendinant Lietuvos statistikos departamento 2013–2017 metų veiklos strategiją – perimti ir skleisti gerąją patirtį – buvo teikiama techninė pagalba kitų šalių statistikos tarnyboms. Lietuvos statistikos departamento ekspertai aktyviai dalyvavo kitų šalių statistikos tarnybų ir įvairių užsienio kompanijų vykdomuose techninės pagalbos projektuose.

2016 m. gegužės 30–birželio 2 d. Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos statistikos skyrius, bendradarbiaudamas su Europos lyčių lygybės institutu ir Lietuvos statistikos departamentu, Vilniuje organizavo darbo sesiją lyčių statistikos klausimais. Be dalyvių iš tarptautinių organizacijų ir įvairių šalių statistikos tarnybų dalyvavo ir specialistai iš Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos šalių statistikos tarnybų. Lietuvos statistikos departamento specialistai ne tik prisidėjo organizuojant seminarą, bet ir skaitė pranešimus. Viena iš darbo sesijų Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos šalims vyko Lietuvos statistikos departamente, kur šių šalių specialistai buvo supažindinti su Lietuvos oficialiosios statistikos sistema ir demografinės statistikos rengimu bei platinimu.

2016 m. su partneriais iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių statistikos tarnybų toliau buvo tęsiamas Danijos statistikos tarnybos dvynių projektas „Nacionalinės statistikos sistemos stiprinimas Armėnijoje". Lietuvos statistikos departamento ekspertai teikė pagalbą tobulinant demografijos ir inovacijų statistiką. Tris kartus Lietuvos statistikos ekspertai vyko į konsultacijas Jerevane, vieną kartą Armėnijos nacionalinės statistikos tarnybos specialistai lankėsi Vilniuje ir, dalyvaujant Higienos instituto Sveikatos informacijos centro ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovams, buvo supažindinti su demografijos ir migracijos statistikos rengimo klausimais.

Baigiant Danijos statistikos tarnybos dvynių projektą Bosnijoje ir Hercegovinoje, Lietuvos statistikos departamente Bosnijos ir Hercegovinos statistikos institucijų specialistai konsultavosi struktūrinės verslo statistikos klausimais.

2016 m. pradėtas įgyvendinti Prancūzijos (INSEE) ir Italijos (ISTAT) nacionalinių statistikos institutų dvynių projekto „Tuniso statistikos tarnybos modernizacija", kuriame kaip partneris dalyvauja Lietuvos statistikos departamentas. Lietuvos statistikos departamento ekspertai konsultavo Tuniso kolegas statistikos sistemos ISO sertifikavimo klausimais, tunisiečiai lankėsi Lietuvos statistikos departamente.

Pagal ES projektą „Regioninės statistikos tobulinimas Moldovoje", kurį įgyvendina „GFA Consulting group" (Vokietija), „DevStat (Ispanija)", „AAM Management Information Consulting" Ltd. (Vengrija) ir Slovakijos statistikos tarnyba, 2016 m. Lietuvos statistikos departamente vyko du Moldovos nacionalinio statistikos biuro specialistų mokomieji vizitai administracinių šaltinių naudojimo (dalyvaujant SODRAI) ir teritorinių statistikos įstaigų reformos klausimais.

Pagal „DevStat" ir Lietuvos statistikos departamento vykdomą ES projektą 2016 m. Lietuvos statistikos departamento ekspertai dalyvavo vertinant verslo statistiką Palestinoje ir nacionalines sąskaitas Baltarusijoje.

Pagal „Expertise France" ir Lietuvos statistikos departamento vykdomą ES projektą „Pagalba Europos kaimynystės politikos Rytų šalims diegiant ES standartus" (ES Rytų partnerystės antroji platforma (statistika), Lietuvos statistikos departamento specialistai 2016 m. liepos mėn. prisidėjo organizuojant techninį seminarą Rytų Europos, Kaukazo ir Centrinės Azijos šalims verslo statistikos klausimais. Seminare dalyvavo ir Lietuvos statistikos departamento ekspertas, skaitęs pranešimus apie trumpojo laikotarpio statistiką.

Pagal Vokietijos statistikos tarnybos (DESTATIS) įgyvendinamą Pasaulio Banko dvynių projektą Mongolijoje, Lietuvos statistikos departamento ekspertas konsultavo mongolų kolegas pramonės statistikos ir pramonės indekso skaičiavimo klausimais.

2016 m. Lietuvos statistikos departamentas ir toliau dalyvavo TAIEX programos priemonėse. Iš šios programos Makedonijos valstybinės statistikos tarnybos specialistai Lietuvos statistikos departamente konsultavo imčių metodų klausimais.

2016 m. partnerystės pagrindais Lietuvos statistikos departamente pasisemti patirties pramonės ir statybos indeksų skaičiavimo klausimais lankėsi Korėjos statistikos specialistai.

Su užsienio partneriais Lietuvos statistikos departamentas, kaip konsorciumų partneris, ir toliau aktyviai dalyvavo teikiant paraiškas naujai skelbiamuose konkursuose dėl techninės pagalbos įvairioms šalims projektų. 2016 m. kartu su „ICON institutu" (Vokietija) laimėtas naujas ES konkursas dėl statistikos sistemų ir šakinės statistikos vertinimo plėtros Europos kaimynystės politikos šalyse taip pat, vadovaujant „DevStat" kartu su kitais tarptautiniais partneriais, laimėtas Pasaulio Banko dvynių projektas Tadžikistane „Nacionalinės strategijos įgyvendinimas statistikoje".


Dokumento atnaujinimo data: 2017-09-14