Techninė pagalba 2019 m.

Įgyvendinant Lietuvos statistikos departamento 2018–2022 metų veiklos strategijoje numatytą tikslą – didinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu mastu – buvo teikiama techninė pagalba kitų šalių statistikos tarnyboms. Lietuvos statistikos departamento ekspertai aktyviai dalyvavo kitų šalių statistikos tarnybų ir įvairių užsienio organizacijų vykdomuose techninės pagalbos projektuose.

Vadovaujant GOPA Consultants (Vokietija) kartu su užsienio partneriais buvo įgyvendinamas Pasaulio banko projektas Armėnijoje. 2019 m. Lietuvos statistikos departamentas dalyvavo 2 priemonėse: rugpjūčio 27–29 d. organizuotas mokomasis vizitas ES pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo klausimais; lapkričio 25–29 d. – eksperto vizitas į Jerevaną Bendrojo statistinės veiklos proceso modelio (GSBPM) klausimais.

2019 m. kartu su GOPA Consultants, įgyvendinant ES projektą Europos Rytų partnerystės ir Centrinės Azijos šalims (EECCA), liepos 2–3 d. Lietuvos statistikos departamentas dalyvavo organizuojant techninį seminarą žemės ūkio statistikos klausimais (dalyvavo 2 LSD ekspertai); gruodžio 10–11 d. Minske – socialinių tyrimų statistikos metodologijos klausimais.

Iš daugiašalės IPA 2015 programos 2019 m. toliau buvo teikiama pagalba Šiaurės Makedonijos statistikos tarnybai imčių metodų klausimais. Vyko dvi eksperto misijos Šiaurės Makedonijoje: vasario 25–28 d. ir liepos 15–18 d. Gegužės 6–10 d. vyko makedoniečių mokomasis vizitas Lietuvos statistikos departamente.

Vadovaujant ICON institutui (Vokietija) kartu su Vokietijos, Bulgarijos ir Nyderlandų statistikos tarnybomis 2019 m. buvo įgyvendinamas ES projektas dėl pagalbos Azerbaidžano valstybiniam statistikos komitetui diegiant ES standartus. Projekte dalyvavo Lietuvos statistikos departamento trumpojo laikotarpio statistikos ekspertas kaip pagrindinis projekto ekspertas ir 4 trumpalaikiai ekspertai (kokybės, verslo registro, klasifikatorių paslaugų kainų indeksų skaičiavimo).

Iš viso 2019 m. vyko 14 priemonių Baku, 37 darbo dienos praleistos konsultuojant nuotoliniu būdu; Lietuvos statistikos departamentas organizavo 2 mokomuosius vizitus: kovo 12–15 d. – verslo registro klausimais; lapkričio 11–15 d. – verslo statistikos klausimais. Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė dalyvavo 2 projekto konferencijose.

Įgyvendinant TAIEX programą spalio 1–3 d. vyko ekspertų vizitas į Ukrainos statistikos tarnybą Oficialiosios statistikos portalo klausimams aptarti.

2019 m. įvyko 21 ekspertų misija užsienyje; 4 mokomieji vizitai Lietuvos statistikos departamente ir 2 techniniai seminarai REKCA šalims.


Dokumento atnaujinimo data: 2020-02-11