Techninė pagalba 2020 m.

Įgyvendinant Lietuvos statistikos departamento 2018–2022 metų veiklos strategijoje numatytą tikslą – didinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir žinomumą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu mastu – buvo teikiama techninė pagalba kitų šalių statistikos tarnyboms. Lietuvos statistikos departamento ekspertai aktyviai dalyvavo techninės pagalbos projektuose.

2020 m. Lietuvos statistikos departamentas, kaip konsorciumo partneris, kartu su užsienio partneriais toliau dalyvavo naujai paskelbtuose konkursuose ir teikė paraiškas projektams dėl techninės pagalbos įvairioms šalims.

2020 m. Lietuvos statistikos departamentas, kaip jaunesnysis partneris, vadovaujant Suomijos statistikos tarnybai, dalyvavo ES dvynių projekto Azerbaidžane „Parama Valstybiniam statistikos komitetui ir Valstybinei mokesčių tarnybai prie Ūkio ministerijos, siekiant sustiprinti verslo statistikos rinkimą, derinimą, analizę, skelbimą ir sklaidą“ ir vadovaujant Danijos statistikos tarnybai, ES dvynių projekto Baltarusijoje „Baltarusijos Respublikos nacionalinės statistikos sistemos institucinių gebėjimų stiprinimas“ dalyvavo atrankose ir abi jas laimėjo.

Deja, dėl COVID-19 pandemijos, ES delegacija Baltarusijoje sustabdė projektą iki 2021 m. balandžio mėnesio.

Projektas Azerbaidžane sėkmingai pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu. Lietuvos statistikos departamento ekspertai dalyvauja įgyvendinant šias projekto veiklas: „Vieningas požiūris į geresnę informacijos mainų su Valstybinės mokesčių tarnybos prie Ūkio ministerijos duomenų bazėmis kokybę“ ir „Verslo / mažų ir vidutinių įmonių statistikos rengimas: turinys ir organizavimas“. Projektas bus tęsiamas 2021 m.

Vadovaujant ICON institutui (Vokietija) ir bendradarbiaujant su Vokietijos, Bulgarijos ir Nyderlandų statistikos tarnybomis, 2020 m. buvo sėkmingai baigtas įgyvendinti ES projektas dėl pagalbos Azerbaidžano valstybiniam statistikos komitetui diegiant ES standartus. Sausio 22 d. Lietuvos statistikos departamento atstovai dalyvavo baigiamojoje konferencijoje Baku.

2020 m. Lietuvos statistikos departamentas, kartu su konsorciumo partneriais iš Prancūzijos nacionalinio statistikos ir ekonomikos tyrimų instituto (INSEE), Italijos nacionalinio statistikos instituto (ISTAT), Danijos statistikos tarnybos ir Vengrijos centrinio statistikos biuro, vadovaujant Prancūzijos tarptautinio techninio bendradarbiavimo agentūrai Expertise France, pradėjo įgyvendinti ES regioninį Rytų partnerystės šalių projektą (Statistics through Eastern Partnership – STEP), skirtą Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Moldovai, Sakartvelui ir Ukrainai. Įgyvendinant šį projektą, sausio 28–31 d. Lietuvos statistikos departamente vyko mokymai ES verslo registrų tema. Dėl COVID-19 pandemijos, nuo kovo mėnesio projekto įgyvendinimo sąlygos buvo pakeistos – projektas įgyvendinamas nuotoliniu būdu, bet tai neturi reikšmingos įtakos projekto rezultatams pasiekti. Birželio 25 d. Lietuvos statistikos departamento ekspertai organizavo  internetinį seminarą, skirtą nacionalinės statistikos sistemos koordinavimo stiprinimui. Liepos 7 d. Lietuvos statistikos departamentas, kartu su Europos lyčių lygybės instituto (EIGE), Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Jungtinių Tautų lyčių lygybės ir moterų įgalinimo (UN Women) Europos ir Centrinės Azijos regioninio padalinio ir Paris21 sekretoriato ekspertais dalyvavo lyčių statistikos seminare. Rugsėjo 22–25 d. Lietuvos statistikos departamentas organizavo internetinį seminarą, skirtą nustatyti vietos vienetus, veiklos rūšies vienetus bei grupes ir ekonominius kintamuosius statistiniuose verslo registruose. Rugsėjo 30–spalio 2 d. vyko mokymo kursai, kurių metu Lietuvos statistikos departamento specialistai ir Prancūzijos nacionalinio statistikos ir ekonomikos tyrimų instituto (INSEE) ekspertas konsultavo statistikos rengimo ir sklaidos kokybės tobulinimo šalyse partnerėse klausimais. Projektas bus tęsiamas 2021 m.

Europos Komisija sustabdė ES projektą, skirtą paramai skatinant ES statistikos teisės aktų ir statistikos standartų diegimą Rytų partnerystės ir Centrinės Azijos šalyse (Rytų Europos, Kaukazo ir Vidurio Azijos šalyse), vykdytą bendradarbiaujant su GOPA Consultants (Vokietija), o planuota projekto veikla buvo atidėta.


Dokumento atnaujinimo data: 2021-01-25