Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių: [email protected]. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el. pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant el. pašto adresą pasirenkama pirmoji.


   Atgal

Transporto ir turizmo statistikos skyrius

Skyriaus nuostatai Pareigybių aprašymai  

Vardas, Pavardė

Pareigos

Telefono numeris

Audrius Taraila

Skyriaus vedėjas

+370 658 00 177

Danguolė Stanislava Kamarauskienė

Patarėja

+370 630 10 789

Irina Kočergienė Patarėja +370 656 21 163

Marija Gulbicka

Specialistė

+370 636 20 195

Tadas Gurklys Specialistas +370 656 47 521

Dovilė Razbadauskienė

Vyriausioji specialistė

+370 656 40 538

Žan Šumel

Specialistas

+370 653 24 127

Nijolė Voicechovskienė

Vyriausioji specialistė

+370 633 68 193

Loreta Žalnierūnienė

Vyriausioji specialistė

+370 655 15 312 


Dokumento atnaujinimo data: 2022-11-04