Vadovų darbotvarkė

Šiuo metu viešų susitikimų, posėdžių, pasitarimų nėra numatyta.