Įgyvendinamas projektas

Lietuvos statistikos departamentas vykdo investicijų projektą „Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indekso sudarymo sistemos plėtra" Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto trukmė: 2016 m. sausio 1 d.– 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – modernizuoti Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indekso sudarymo sistemą „m-partner" siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių. Įgyvendinant investicinį projektą bus sukurtas naujas Kompiuterizuoto kainų rinkimo modulis, kurio funkcionalumas leis automatizuotai rinkti vartojimo prekių ir paslaugų kainas iš internetinių duomenų šaltinių, juos apdoroti ir panaudoti vartotojų kainų statistikos rengimo tikslams.

Oficialiosios statistikos portalo (OSP) teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas

Projekto tikslas – išplėsti OSP funkcionalumą ir pagerinti kokybę bei sukurti naujas elektronines paslaugas optimaliai išnaudojant bendro naudojimo sistemos komponentus.

Projekto I etapo trukmė: 2016 m. birželio 30–gruodžio 31 d.

I-ojo etapo metu buvo išplėstas OSP funkcionalumas ir pagerinta kokybė bei sukurtos naujos elektroninės paslaugos, optimaliai išnaudojant esamos sistemos komponentus, patobulintas OSP dizainas, Rodiklių duomenų bazės (RDB) naudotojo sąsaja bei išplėstas jos funkcionalumas, geografinė informacinė sistema (GIS) papildyta naujomis funkcijomis, pagerintos paieškos galimybės, padidinta greitaveika, OSP pritaikytas mobiliesiems įrenginiams.

Projekto II etapo trukmė: 2017 m. rugpjūčio 18–gruodžio 31 d.

II-ojo etapo metu buvo patobulintas Kombinuotosios nomenklatūros klasifikatorius RDB, automatizuojant jo atnaujinimą ir pateikiant papildomus matavimo vienetus, patobulintas RDB pozicijų pasirinkimo sąrašas, papildant jį naujomis paieškos, pasirinkimo bei pozicijų agregavimo galimybėmis, įdiegta žiniatinklio paslauga (RESTful service), apimanti RDB statistinių duomenų ir struktūrinių metaduomenų teikimą išoriniams naudotojams, išplėstas RDB numatytųjų lentelių formavimo funkcionalumas, leidžiantis sistemos administratoriams apibrėžti RDB numatytųjų lentelių atvaizdavimo nustatymus, Centrinės klasifikatorių duomenų bazė (CKDB) išplėsta atsisiuntimo funkcionalumu ir patobulinta paieškos funkcija joje, sukurta RDB duomenų importavimo ir kokybės užtikrinimo kontrolė, apimanti integracines sąsajas su vidinėmis statistinių tyrimų duomenų bazėmis, duomenų pakrovimo ir publikavimo RDB procesų kokybės ataskaitų paruošimą bei atsakingų asmenų informavimą.

2018 m. OSP plėtroje numatytas CKDB sąsajos tobulinimas, naujo statistinio vieneto, atitinkančio NUTS2 lygmens įtraukimas į portalo GIS aplikacijas, taip pat Rodiklių duomenų bazės funkcionalumo plėtra ir tobulinimas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.


Dokumento atnaujinimo data: 2018-04-18