Įgyvendinamas projektas

Lietuvos statistikos departamentas vykdo investicijų projektą „Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indekso sudarymo sistemos plėtra" Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto trukmė: 2016 m. sausio 1 d.– 2017 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas – modernizuoti Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pirminių statistinių duomenų surinkimo ir vartotojų kainų indekso sudarymo sistemą „m-partner" siekiant automatizuoti duomenų surinkimą iš internetinių šaltinių. Įgyvendinant investicinį projektą bus sukurtas naujas Kompiuterizuoto kainų rinkimo modulis, kurio funkcionalumas leis automatizuotai rinkti vartojimo prekių ir paslaugų kainas iš internetinių duomenų šaltinių, juos apdoroti ir panaudoti vartotojų kainų statistikos rengimo tikslams.

Oficialiosios statistikos portalo (OSP) teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas

Lietuvos statistikos departamentas vykdo projektą „Oficialiosios statistikos portalo (OSP) teikiamų paslaugų ir funkcionalumo tobulinimas", kurio tikslas – išplėsti OSP funkcionalumą ir pagerinti kokybę bei sukurti naujas elektronines paslaugas optimaliai išnaudojant bendro naudojimo sistemos komponentus. 2016 m. numatyti naudotojo sąsajos, Rodiklių duomenų bazės ir GIS funkcionalumo tobulinimo darbai. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto I etapo trukmė: 2016 m. birželio 30–2016 m. gruodžio 31 d.


Dokumento atnaujinimo data: 2017-09-14