• Nr. 602, 2017 m. liepos 26 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2016 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo“

 • Nr. 539, 2016 m. birželio 1 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo"

 • Nr. 5, 2016 m. sausio 6 d. „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“

 • Nr. 745, 2015 m. liepos 29 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2014 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo"

 • Nr. 417, 2015 m. balandžio 23 d. „Dėl V. Lapėnienės paskyrimo"

 • Nr. 905, 2014 m. rugsėjo 3 d. „Dėl Oficialiosios statistikos 2013 metų darbų programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo"

 • Nr. 1173, 2013 m. gruodžio 4 d. „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2014-10-25

 • Nr. 1129, 2013 m. gruodžio 4 d. „Dėl Valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo", paskutinio atnaujinimo data 2015-10-29

 • Nr. 1103, 2011 m. rugsėjo 21 d. „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą", paskutinio atnaujinimo data 2014-11-28

 • Nr. 748, 2011 m. birželio 22 d. „Dėl Lietuvos statistikos departamento reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo"

 • Nr. 573, 2011 m. gegužės 18 d. „Dėl Lietuvos statistikos departamento nuostatų, Statistikos tarybos sudėties, Statistikos tarybos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios", paskutinio atnaujinimo data 2011-07-01

 • Nr. 495, 2011 m. gegužės 4 d. „Dėl V. Lapėnienės paskyrimo"

 • Nr. 191, 2011 m. vasario 17 d. „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos statistikos departamento teritorines statistikos įstaigas"

 • Nr. 1681, 2010 m. lapkričio 24 d. „Dėl Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūros patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2012-12-01

 • Nr. 330, 2010 m. kovo 24 d. „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių", paskutinio atnaujinimo data 2015-04-16

 • Nr. 80, 2010 m. sausio 20 d. „Dėl Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo"

 • Nr. 1480, 2009 m. lapkričio 11 d. „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės", paskutinio atnaujinimo data 2015-01-01

 • Nr. 516, 2009 m. gegužės 27 d. „Dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo"

 • Nr. 1017, 2008 m. spalio 14 d. „Dėl 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 Dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius nuostatų įgyvendinimo"

 • Nr. 957, 2008 m. rugsėjo 24 d. „Dėl Ekonominės migracijos procesų ir užsienio lietuvių būklės stebėsenos, analizės ir prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2010-01-01

 • Nr. 851, 2007 m. rugpjūčio 14 d. „Dėl tarnybinio lengvojo automobilio įsigijimo"

 • Nr. 247, 2005 m. kovo 3 d. „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2014-08-02

 • Nr. 695, 2004 m. birželio 8 d. „Dėl Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2005-02-07

 • Nr. 1531, 2001 m. gruodžio 17 d. „Dėl įgaliojimų suteikimo Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės"

 • Nr. 569, 2001 m. gegužės 16 d. „Dėl Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo", paskutinio atnaujinimo data 2017-01-01

 • Nr. 312, 1998 m. kovo 17 d. „Dėl gyvenamųjų patalpų apskaitos ir statistinės atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo", paskutinio atnaujinimo data 2009-12-06

 • Nr. 537, 1997 m. birželio 2 d. „Dėl Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymo Lietuvoje", paskutinio atnaujinimo data 2017-01-01

 • Nr. 1309, 1995 m. spalio 5 d. „Dėl namų ūkių pajamų ir išlaidų tyrimo", paskutinio atnaujinimo data 2012-04-01

 • Nr. 696, 1995 m. gegužės 17 d. „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus", paskutinio atnaujinimo data 2014-08-02


Dokumento atnaujinimo data: 2018-01-17