Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1130, Komisijos reglamentu (ES) 2016/2066) yra nustatytas bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS), skirtas suderintai regioninei statistikai ES rinkti, rengti ir skleisti.

NUTS klasifikatoriuje kiekviena ES šalis suskirstoma į 1–3 lygmenų teritorinius vienetus, atsižvelgiant į gyventojų skaičių atitinkamame vienete:

Lygmuo

Mažiausias gyventojų skaičius teritoriniame vienete

Didžiausias gyventojų skaičius teritoriniame vienete

NUTS 1

3 milijonai

7 milijonai

NUTS 2

800 tūkst.

3 milijonai

NUTS 3

150 tūkst.

800 tūkst.

 

Daugiau informacijos apie NUTS klasifikatorių galima rasti Eurostato svetainėje.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje taikomas NUTS klasifikatorius.


Atnaujinimo data: 2020-01-06