Lietuvos ekonominė raida   Ekonomikos globalizacijos rodikliai
     
Strategijos „Europa 2020“ tikslai ir statistiniai rodikliai   Pagrindiniai Europos ekonominiai rodikliai
     
Atviri Lietuvos finansai    

 JT Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų   Gyvenimo lygio rodikliai

Lyčių lygybė   Lietuvos vaikai
     
Lietuvos jaunimas