Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

COVID-19 įtaka

  InfografikasInfografikai
 
 
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. liepos mėn.

2020-08-10
 
 

Rodikliai

Pinigai

2020 liepą, palyginti su birželiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,3 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo elektros energijos, drabužių ir avalynės, daržovių, šilumos energijos, gamtinių dujų kainų sumažėjimas bei degalų, farmacijos gaminių, medicinos paslaugų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, telefono paslaugų, tabako gaminių kainų padidėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,7 proc., o paslaugų – padidėjo 0,6 proc. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. birželio mėn.

2020-08-07
 
 

Rodikliai

2020 m. birželį prekių eksportuota už 2,20 mlrd. EUR, importuota – už 2,25 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,27 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 49,2 mln. EUR.

Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) eksportas padidėjo 11,7 proc., importas – 14,5 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs baldų (38,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (19,1 proc.), trąšų (54,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (39,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 14,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (44,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (20,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas padidėjo 12,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,1 proc., be mineralinių produktų – 16,5 proc. Daugiau

 
     
 

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis, 2020 m. II ketv.

2020-07-30
 
 

Rodikliai

2020 m. antrąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 11,5 mlrd. EUR. Palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –5,1 proc.

Vertinant gamybos metodu, 2020 m. antrąjį ketvirtį neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo (–2,00 proc.), pramonės (–1,01 proc.), profesinių, mokslinių ir techninių, administracinių ir aptarnavimo (–0,95 proc.) įmonių veiklos rezultatai. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. gegužės mėn.

2020-07-10
 
 

Rodikliai

2020 m. gegužę prekių eksportuota už 1,95 mlrd. EUR, importuota – taip pat už 1,95 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,09 mlrd. EUR. Užsienio prekybos balansas sudarė 2,7 mln. EUR.

Per mėnesį (gegužę, palyginti su balandžiu) eksportas padidėjo 0,4 proc., importas – 2,1 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (53,5 proc.), baldų (25,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (25,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (50,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (34,3 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (7,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,9 proc., importas – 0,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 1,9 proc., be mineralinių produktų – 4,4 proc.  Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. birželio mėn.

2020-07-09
 
 

Rodikliai

Pinigai2020 birželį, palyginti su geguže, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,5 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo degalų, odontologų paslaugų, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, vaisių kainų padidėjimas bei daržovių, spirituotų gėrimų, šilumos energijos, drabužių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį beveik nepasikeitė, o paslaugų – padidėjo 1,6 proc.

Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,4 proc., rinkos – padidėjo 0,7 proc. Daugiau