Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

COVID-19 įtaka

  InfografikasInfografikai   
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021-10-08
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 2,97 mlrd. EUR ir importuota už 3,16 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,88 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 191,9 mln. EUR.

Per mėnesį (2021 m. rugpjūtį, palyginti su 2021 m. liepa) eksportas padidėjo 8,4 proc., importas sumažėjo 1,9 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs javų (5 kartus), naftos produktų (39,9 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (2,6 karto) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (16 proc.), antžeminio transporto priemonių (11,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6 proc., importas sumažėjo 4,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 14,2 proc., be mineralinių produktų –11 proc.  Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugsėjo mėn.

2021-10-08
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugsėjo mėn.

2021 m. rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,4 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo daržovių, drabužių ir avalynės, degalų ir tepalų, šilumos energijos, aukštojo mokslo, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kainų padidėjimas bei kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, atostogų išvykų kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 1,6 proc., paslaugų – 1 proc. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,7 proc., rinkos – 1,4 proc.  Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. liepos mėn.

2021-09-09
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepą prekių eksportuota už 2,74 mlrd. EUR ir importuota už 3,20 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,63 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 464,8 mln. EUR.

Per mėnesį (2021 m. liepą, palyginti su 2021 m. birželiu) eksportas sumažėjo 3,1 proc., importas padidėjo 2,9 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs javų (55,4 proc.), naftos produktų (18,2 proc.), elektros mašinų ir įrangos, bei jų dalių (12,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs naftos produktų (2,5 k.), geležies ir plieno (43,2 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 2,5 proc., importas – 0,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,3 proc., be mineralinių produktų – 2 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021-09-08
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. rugpjūčio mėn.

2021 m. rugpjūtį, palyginti su liepa, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc.

Daugiausia tam įtakos turėjo šilumos energijos, kietojo kuro, farmacijos gaminių, aliejaus ir riebalų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų kainų padidėjimas bei drabužių ir avalynės, daržovių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,4 proc., paslaugų – 0,5 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. liepos mėn.

2021-08-09
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepą, palyginti su birželiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,7 proc.

Daugiausia tam įtakos turėjo kietojo kuro, dujų, degalų ir tepalų, elektros energijos, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, keleivių vežimo oro transportu paslaugų kainų padidėjimas bei drabužių ir avalynės kainų sumažėjimas. Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,6 proc., paslaugų – 1 proc.

Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 2,7 proc., rinkos – 0,4 proc. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. birželio mėn.

2021-08-06
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. balandžio mėn.

2021 m. birželį prekių eksportuota už 2,82 mlrd. EUR ir importuota už 3,10 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,70 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 277,6 mln. EUR.

Per mėnesį (2021 m. birželį, palyginti su 2021 m. geguže) eksportas padidėjo 3,2 proc., importas sumažėjo 0,2 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs naftos produktų (32,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (13,5 proc.), baldų (7,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė žalios naftos (30,7 proc.), augalų (42,1 proc.), eterinių aliejų, parfumerijos, kosmetikos preparatų (12,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 0,6 proc., importas – 4 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,4 proc., be mineralinių produktų – 4,4 proc.  Daugiau

 
     
 

Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis, 2021 m. II ketv.

2021-07-30
 
 

Rodikliai

2021 m. antrąjį ketvirtį šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 13,0 mlrd. EUR. Palyginti su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo teigiamas ir sudarė 0,4 proc.

Vertinant gamybos metodu, 2021 m. antrąjį ketvirtį teigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo pramonės, statybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių veiklos rezultatai. Daugiau

 

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m.

2021-06-18
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. Galutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, 2020 m. prekių eksportuota už 28,69 mlrd. EUR, importuota už 29,15 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 17 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 464,7 mln. EUR. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. balandžio mėn.

2021-06-09
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2021 m. balandžio mėn.2021 m. balandį prekių eksportuota už 2,67 mlrd. EUR ir importuota už 2,93 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,57 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 259,3 mln. EUR.

Per mėnesį (2021 m. balandį, palyginti su 2021 m. kovu) eksportas sumažėjo 2,8 proc., importas – 5,8 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (23,8 proc.), įvairių chemijos produktų (8,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (4,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė kritęs žalios naftos (56,6 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,9 proc.), trąšų (40,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,2 proc., importas – 0,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,8 proc., be mineralinių produktų – 2,9 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. gegužės mėn.

2021-06-08
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2021 m. gegužės mėn.

2021 m. gegužę, palyginti su balandžiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,6 proc.
Daugiausia tam įtakos turėjo drabužių ir avalynės, spirituotų gėrimų, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, degalų ir tepalų, duonos ir grūdų produktų, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kainų padidėjimas bei šilumos energijos, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių kainų sumažėjimas. Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,6 proc., paslaugų – 0,5 proc. Daugiau