Svetainės turinio rodymas Svetainės turinio rodymas

COVID-19 įtaka

  InfografikasInfografikai
 
 
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. rugpjūčio mėn.

2020-10-09
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. rugpjūčio mėn.

2020 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 2,47 mlrd. EUR, importuota – už 2,37 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. EUR. Užsienio prekybos balansas sudarė 92 mln. EUR.

Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) eksportas padidėjo 5,3 proc., importas sumažėjo 5,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs javų (4,1 karto), naftos produktų (28,2 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (85,5 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė smukęs antžeminio transporto priemonių (21,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (10 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4 proc., importas – sumažėjo 5,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 9 proc., be mineralinių produktų – 7,5 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. rugsėjo mėn.

2020-10-08
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo drabužių ir avalynės, daržovių, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių kainų padidėjimas bei keleivių vežimo oro transportu paslaugų, farmacijos gaminių, degalų ir tepalų, vaisių kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,7 proc., o paslaugų – sumažėjo 0,2 proc. Daugiau

 
     
 

Metiniai nacionalinių sąskaitų rodikliai, 2019 m.

2020-10-01
 
 

Rodikliai

 Metiniai nacionalinių sąskaitų rodikliai (2019 m.) 2020-10-01

Lietuvos statistikos departamentas įvertino 2019 m. BVP ir revizavo nacionalinių sąskaitų rodiklių 1995–2018 m. laiko eilutes.

2019 m. BVP to meto kainomis siekė 48,8 mlrd. EUR. Realiojo BVP pokytis, palyginti su 2018 m., sudarė 4,3 proc. Patikslintas 2018 m. BVP siekė 45,5 mlrd. EUR ir, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, augo 3,9 proc. Anksčiau skelbtas 2019 m. BVP pokytis buvo patikslintas 0,4 procentinio punkto, o 2018 m. – 0,3 procentinio punkto. Daugiau

 
     
 

Būsto kainų pokyčiai, 2020 m. II ketv.

2020-09-18
 
 

Rodikliai

Būsto kainų pokyčiai, 2020 m. II ketv.2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, būsto kainos padidėjo 2,2 proc.

Naujos statybos būstai pabrango 1 proc. Vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 1,7 proc., o butai daugiabučiuose namuose – 0,8 proc.

Ankstesnės statybos būstai pabrango 2,7 proc. Vienbučiai ir dvibučiai namai pabrango 5,6 proc., o butai daugiabučiuose namuose – 1,8 proc. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. liepos mėn.

2020-09-09
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. liepos mėn.2020 m. liepą prekių eksportuota už 2,33 mlrd. EUR, importuota – už 2,50 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,34 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 170,9 mln. EUR.

Per mėnesį (liepą, palyginti su birželiu) eksportas padidėjo 5,8 proc., importas – 10,3 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs naftos produktų (36,3 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 9,1 proc.), aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių (6,9 karto), antžeminio transporto priemonių (17,1 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (34,4 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 13,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (13,3 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (10,6 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4,4 proc., importas – 7,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 4,9 proc., be mineralinių produktų – 2,4 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. rugpjūčio mėn.

2020-09-08
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. rugpjūčio mėn.2020 m. rugpjūtį, palyginti su liepa, vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,2 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo drabužių ir avalynės, daržovių, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių kainų sumažėjimas bei tabako gaminių, aliejaus ir riebalų, degalų ir tepalų kainų padidėjimas. Daugiau

 
     
 

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis, 2020 m. II ketv.

2020-08-31
 
 

Rodikliai

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis, 2020 m. II ketv.2020 m. antrąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 11,6 mlrd. EUR. Palyginti su pirmuoju 2020 m. ketvirčiu, realiojo BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė −5,5 proc. Daugiau

 
     
 

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. liepos mėn.

2020-08-10
 
 

Rodikliai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai, 2020 m. liepos mėn.2020 liepą, palyginti su birželiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,3 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo elektros energijos, drabužių ir avalynės, daržovių, šilumos energijos, gamtinių dujų kainų sumažėjimas bei degalų, farmacijos gaminių, medicinos paslaugų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, telefono paslaugų, tabako gaminių kainų padidėjimas.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį sumažėjo 0,7 proc., o paslaugų – padidėjo 0,6 proc. Daugiau

 
     
 

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. birželio mėn.

2020-08-07
 
 

Rodikliai

Užsienio prekyba prekėmis, 2020 m. birželio mėn.2020 m. birželį prekių eksportuota už 2,20 mlrd. EUR, importuota – už 2,25 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,27 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 49,2 mln. EUR.

Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) eksportas padidėjo 11,7 proc., importas – 14,5 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs baldų (38,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (19,1 proc.), trąšų (54,3 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs žalios naftos (39,7 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 14,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (44,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (20,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas ir importas padidėjo 12,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,1 proc., be mineralinių produktų – 16,5 proc. Daugiau