Materialinės investicijos

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą šalyje sudarė 2,2 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, palyginamosiomis kainomis padidėjo 4,4 proc.

2019 m. materialinės investicijos šalyje sudarė 7,1 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 8,4 proc.


Socialinė pašalpa

2019 m. vidutinis socialinės pašalpos gavėjų skaičius per mėnesį buvo 64,6 tūkst., arba 6,6 tūkst. asmenų (9 proc.) mažiau nei 2018 m.

Išlaidos šiai pašalpai sudarė 63,4 mln. EUR, arba 8,4 proc. mažiau nei 2018 m.

Išlaidos išmokoms vaikus auginančioms šeimoms 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo maždaug 1,5 karto ir sudarė 376,1 mln. EUR.


Energetika

Automobilių benzino ištekliai 2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu, padidėjo 12,3 proc., kelių transporto dyzelino – 18,6 proc., o suskystintų naftos dujų ir žalios naftos ištekliai sumažėjo atitinkamai 7,7 ir 23,4 proc. Elektros energijos ištekliai sumažėjo 0,3 proc., gamtinių dujų – 7,8 proc.


Daugiau

Dalintis

Socialinė apsauga

Vidutinė valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija 2019 m. IV ketv., palyginti su III ketv., sumažėjo 0,37 EUR (0,1 proc.).


Žemės ūkio produktų supirkimo kainos
 
Žemės ūkio produktų supirkimo kainos 2020 m. sausį, palyginti su 2019 m. sausiu, sumažėjo 0,6 proc. Augalininkystės produktų supirkimo kainos sumažėjo 5,2 proc., gyvulių ir gyvulininkystės produktų – padidėjo 6,5 proc.

Atvykimas, buvimas šalyje ir grąžinimas

2019 m. į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleista 6 087 trečiųjų šalių piliečiai, t. y. 17,1 proc. daugiau nei 2018 m. (5 198).


Daugiau


Atnaujinimo data: 2020-02-26


Dalintis

Transportas ir ryšiai

2020 m. sausį į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 455,1 tūkst. keleivių – tai 2,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

2020 m. sausį Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 3,9 mln. tonų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 19,9 proc.


Užimtumas ir nedarbas

Užimtų gyventojų skaičius 2019 m., palyginti su 2018 m.,  labiausiai padidėjo žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikloje (5,1 tūkst.),  sumažėjo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikloje (10 tūkst.).

2019 m. daugiausia užimtų gyventojų dirbo specialistais (326,8 tūkst.). Labiausiai padaugėjo specialistų (5,1 tūkst),  sumažėjo kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų (5,5 tūkst.).

20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis padidėjo 0,4 procentinio punkto ir siekė 78,2 proc. Šios amžiaus grupės gyventojų nedarbo lygis beveik nepakito ir sudarė 6,4 proc.


Daugiau

Dalintis

Gyventojų migracija

Prieglobsčio prašytojų skaičius 2019 m. gruodį, palyginti su lapkričiu, padidėjo 3 kartus – sulaukta 110 prašymų. Dauguma prieglobsčio prašytojų buvo Rusijos Federacijos (98) ir Tadžikistano (7) piliečiai.


Gyventojų užimtumas

2019 m. ketvirtąjį ketvirtį 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis buvo 78,4 proc., nedarbo lygis – 6,4 proc. Daugiausia gyventojų dirbo pramonėje – 253,9 tūkst. (18,4 proc. visų dirbančių gyventojų), ir prekyboje – 222,4 tūkst. (16,1 proc.).


Daugiau

Dalintis

Neformaliojo švietimo įstaigos

  • 2019 m. vasaros poilsio stovyklose stovyklavo 58,2 tūkst. vaikų.

  • Stovyklose 2019 m., palyginti su 2018 m., buvo 16,6 proc. daugiau vaikų.

  • 2019 m. suorganizuotos 1 339 vaikų vasaros stovyklos.

  • 2019 m. saugoma 8 210 valstybės kultūros vertybių (21 daugiau nei 2018 m.).


Žemės ūkio ekonominės sąskaitos

  • Išankstiniais duomenimis, 2019 m. žemės ūkio ekonominės veiklos produkcija sudarė 2,93 mlrd. EUR.

Daugiau

Dalintis

Demografiniai rodikliai

Išankstiniais duomenimis, 2020 m. vasario mėn. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 793,4 tūkst. nuolatinių gyventojų, t. y. 979 mažiau negu šių metų pradžioje.

2020 m. sausio mėn., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

  • gimė 1 923 gyvi kūdikiai, tai 408 kūdikiais (17,5 proc.) mažiau;

  • mirė 3 530 asmenų, arba 534 žmonėmis (13,1 proc.) mažiau;

  • susituokė 23 poromis daugiau, o išsituokė 35 poromis mažiau;

  • emigravo 3 422 nuolatiniai gyventojai, tai 601 asmeniu (21,3 proc.) daugiau;

  • imigravo 4 050 žmonių, tai 1 297 asmenimis (47,1 proc.) daugiau.

Daugiau negu pusė (56,2 proc.) 2020 m. sausio mėn. imigravusių į Lietuvą asmenų sudarė grįžę Lietuvos Respublikos piliečiai.


Daugiau

Dalintis

Augalininkystė

2019 m. grūdų derlius buvo 26 proc. didesnis negu 2018 m. –  5 509,4 tūkst. tonų.

Derliaus padidėjimą lėmė padidėjęs žieminių javų (76 proc.) derlius, nors vasarinių javų ir ankštinių augalų derlius sumažėjo (atitinkamai 25 ir 21 proc.).

Rapsų derlius buvo 59 proc. didesnis negu 2018 m. –  688,7 tūkst. tonų.  Tam įtakos turėjo 97 proc. išaugęs žieminių rapsų derlius, nors vasarinių rapsų derlius sumažėjo 69 proc.


Daugiau

Dalintis

Darbo užmokestis

2020 m. vasario mėn. minimalioji mėnesinė alga – 607 EUR, minimalusis valandinis atlygis – 3,72 EUR.


Daugiau

Dalintis

  
   
Archyvas