Tel. (8 5)  236 4888, (8 5) 236 4843
El. p. info@stat.gov.lt
 

Lietuvos statistikos departamentas teikia statistinę informaciją pagal individualias užklausas. Individuali užklausa – tai statistinės informacijos vartotojo prašymas pateikti statistinę informaciją. Atsakymus į užklausas rengia Lietuvos statistikos departamento skyriai. Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta statistinė informacija yra nemokama.

Tel. (8 5) 236 4843
El. p. daiva.mikalopiene@stat.gov.lt
 

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams gali būti teikiami mokslo ir studijų institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, ir analogiškų užsienio šalių institucijų mokslininkams.

Konfidencialūs statistiniai duomenys teikiami elektroninėje laikmenoje arba nuotoliniame darbalaukyje.

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams teikiami taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondento.

Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams tvarkos aprašas  (2015, Nr. DĮ-86)
1 priedas. Įstaigos pripažinimo mokslo įstaiga forma 
2 priedas. Nuotolinės prieigos prie konfidencialių statistinių duomenų mokslo tikslams suteikimo sutartis
3 priedas. Prašymas leisti naudoti konfidencialius statistinius duomenis mokslo tikslams
4 priedas. Konfidencialių statistinių duomenų teikimo mokslo tikslams sutartis ir Atsakingojo asmens pasižadėjimas saugoti statistinių duomenų konfidencialumą

Pastaba. Mokslo įstaigų bakalauro ir magistro studijų studentų mokymuisi konfidencialūs statistiniai duomenys neteikiami.