Pateikti prašymą

Lietuvos statistikos departamentas teikia statistinę informaciją pagal individualias užklausas. Individuali užklausa – tai statistinės informacijos vartotojo prašymas pateikti statistinę informaciją. Atsakymą į užklausą rengia Lietuvos statistikos departamento skyriai. Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą surinkta, apdorota, paskelbta Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale statistinė informacija yra nemokama.

Dalintis

Pateikti prašymą

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams gali būti teikiami mokslo ir studijų institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, ir analogiškų užsienio šalių institucijų mokslininkams.

Konfidencialūs statistiniai duomenys teikiami elektroninėje laikmenoje arba nuotoliniame darbalaukyje.

Konfidencialūs statistiniai duomenys mokslo tikslams teikiami taip, kad pagal juos negalima būtų tiesiogiai identifikuoti respondento.

Pastaba. Mokslo įstaigų bakalauro ir magistro studijų studentų mokymuisi konfidencialūs statistiniai duomenys neteikiami.

Dalintis