Eksperimentinė statistika

Čia pateikiami eksperimentiniai skurdo rodikliai parengti 2019 metų gyventojų pajamų pagrindu, atsižvelgiant į pajamų pasikeitimus administraciniuose duomenyse. Prognozavimo modeliams sudaryti naudojami kelerių paskutinių metų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenys bei turima atitinkama administracinių šaltinių informacija.

Skurdo rizikos lygis (Interaktyvus žemėlapis)

Skurdas Lietuvoje (Virtualus stendas)

Skurdo rodikliai, 2020 (Infografikas)

Oficialiai neapskaitytos ekonomikos (ONE) eksperimentinių vertinimų rezultatai ir informacija apie ONE dalį šalies BVP pagal ekonominės veiklos rūšių grupes (A10 lygiu pagal EVRK 2 red.).

Darbuotojų skaičiaus apskaičiuotas eksperimentiniu metodu, atsižvelgiant į įmonių veiklos vykdymo vietą. Taikant eksperimentinį skaičiavimo metodą darbuotojai pagal registruotą gyvenąmąją vietą priskiriami įmonių vietos vienetams. Statistiniai rodikliai skelbiami pagal regionus, apskritis, savivaldybes.