2020 m. statistinės informacijos skelbimo kalendoriai
 


Pastaba. Nuo 2019 m. statistinė informacija skelbiama 9 val. Oficialiosios statistikos portale.


Atnaujinimo data: 2020-09-14