???warnOperationFailedBecauseWarning???
Paieška
 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  2019-07-12 (Planinis pranešimas, 2019 m. II ketv.)

  Informacija apie nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius per 2019 metų I pusmetį

 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga

  2019-07-11 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Situacijos darbo rinkoje apžvalga, 2019 m. birželio mėn.

 • Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. gegužės mėn.

  2019-07-10 (Planinis pranešimas, 2019 m. gegužė)

  2019 m. gegužę prekių eksportuota už 2,48 mlrd. EUR, importuota – už 2,95 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,53 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 470,4 mln. EUR.

 • Kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal suderintą vartotojų kainų indeksą

  2019-07-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Pagal su kitomis Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis metodologiškai suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2019 m. birželį apskaičiuota vidutinė metinė infliacija sudarė 2,3 proc. ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnė nei infliacija, apskaičiuota pagal vartotojų kainų indeksą (VKI).

 • Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai

  2019-07-09 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos 2019 m. birželį, palyginti su geguže, sumažėjo 2,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,3 proc. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų kainų sumažėjimas bei baldų kainų padidėjimas.

 • Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai

  2019-07-08 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  2019 m. birželį, palyginti su geguže, vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,2 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo degalų ir tepalų, daržovių, šilumos energijos, drabužių ir avalynės kainų sumažėjimas bei atostogų išvykų, asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, mėsos ir jos produktų, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, namų ūkio valymo ir priežiūros priemonių kainų padidėjimas.

 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2019-06-28 (Planinis pranešimas, 2019 m. birželis)

  Ekonominių vertinimų rodiklis 2019 m. birželį buvo 8 ir, palyginti su geguže, sumažėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Tiesioginės užsienio investicijos

  2019-06-28 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2019 m. pirmojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis.

 • Socialinės paslaugos 2018 m.

  2019-06-28 (Planinis pranešimas, 2018 m.)

  2018 m. pagalbos į namus ir socialinės globos paslaugos asmens namuose buvo suteiktos 17,8 tūkst. žmonių, arba 3,8 proc. mažiau nei 2017 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas.

 • Tarptautinė prekyba paslaugomis 2019 m. pirmąjį ketvirtį

  2019-06-28 (Planinis pranešimas, 2019 m. I ketv.)

  Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad paslaugų eksportas 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,5 mlrd. EUR ir per metus (palyginti su 2018 m. I ketv.) padidėjo 19,2 proc., paslaugų importas – atitinkamai 1,4 mlrd. EUR ir 14,6 proc. Paslaugų balanso perviršis (1,0 mlrd. EUR, arba 9,6 proc. BVP) per metus padidėjo 26,6 proc.