???warnOperationFailedBecauseWarning???

Informaciniai pranešimai

 • Tarptautinė prekyba prekėmis 2023 m. spalio mėn.

  2023-12-08 (Planinis pranešimas, 2023 m. spalis)

  2023 m. spalį prekių eksportuota už 3,46 mlrd. EUR, importuota už 3,92 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 2,21 mlrd. EUR. Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 455,1 mln. EUR.

 • Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai

  2023-12-08 (Planinis pranešimas, 2023 m. lapkritis)

  2023 m. lapkritį, palyginti su spaliu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,4 proc. Daugiausia tam įtakos turėjo degalų ir tepalų, elektros energijos, atostogų išvykų, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, keleivių vežimo oro transportu paslaugų kainų sumažėjimas bei šilumos energijos, farmacijos gaminių, kitų niekur kitur nepriskirtų paslaugų, medicinos paslaugų kainų padidėjimas.

 • Verslas Lietuvoje (2023 m. leidimas)

  2023-12-07 (Planinis pranešimas, 2022 m.)

  Pranešame, kad parengtas leidinys „Verslas Lietuvoje“. „Verslas Lietuvoje“ – skaitmeninis leidinys, kuriame pateikiama aktualiausia statistinė informacija apie Lietuvoje veikiančias įmones, jų skaičiaus kitimą, vykdomą veiklą, apyvartą ir sukurtą pridėtinę vertę. Skaitytojų patogumui, greta leidinio lentelių ar diagramų pateikiamos nuorodos į Rodiklių duomenų bazės lenteles, kuriose rasite naujausius atitinkamos temos statistinius rodiklius.

 • Darbo užmokestis regionuose ir savivaldybėse

  2023-12-04 (Planinis pranešimas, 2023 m. III ketv.)

  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2023 m. trečiąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 2 218,1 EUR ir, palyginti su 2023 m. antruoju ketvirčiu, sumažėjo 0,1 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis buvo 1 852,3 EUR ir per ketvirtį išaugo 1,8 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų 2023 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 365,8 EUR ir per ketvirtį sumažėjo 34,5 EUR.

 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2023-11-30 (Planinis pranešimas, 2023 m. lapkritis)

  Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, lapkritį, palyginti su spaliu, sumažėjo nuo –7,6 iki –9,1 proc. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo nuo –1,3 iki –5,8, statybos – nuo –17,1 iki –20,6, prekybos – nuo 0,1 iki –0,4 proc. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis* padidėjo nuo –1,7 iki –1,4 proc. Pramonės pasitikėjimo rodiklis beveik nepakito (nuo –15 iki –15,1 proc.).

 • Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis

  2023-11-30 (Planinis pranešimas, 2023 m. III ketv.)

  2023 m. trečiąjį ketvirtį, šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 19,3 mlrd. EUR. Įvertis gautas taikant ekonometrinius modelius pagal turimus statistinius duomenis. Palyginti su 2023 m. antruoju ketvirčiu, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –0,02 proc.

 • Lapkričio mėn. išankstinis infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI)

  2023-11-28 (Planinis pranešimas, 2023 m. lapkritis)

  Išankstinis metinės (2023 m. lapkritį, palyginti su 2022 m. lapkričiu) infliacijos įvertis, apskaičiuotas pagal SVKI, sudaro 2,3 proc.

 • Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta

  2023-11-28 (Planinis pranešimas, 2023 m. spalis)

  Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2023 m. spalį sudarė 1 mlrd. 576 mln. EUR to meto kainomis ir, palyginti su 2023 m. rugsėju, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 0,3 proc.

 • Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai

  2023-11-28 (Planinis pranešimas, 2023 m. lapkritis)

  Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2023 m. lapkritį buvo minus 1 ir, palyginti su spaliu, padidėjo 1 procentiniu punktu.

 • Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

  2023-11-27 (Planinis pranešimas, 2023 m. spalis)

  Statybos sąnaudų elementų kainos 2023 m. spalį, palyginti su rugsėju, sumažėjo 0,5 proc. Didžiausią įtaką bendram kainų pokyčiui turėjo darbo užmokesčio (1,4 proc.) sumažėjimas, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kaina mažėjo 0,6 proc., statybinės medžiagos ir gaminiai atpigo 0,1 proc.