???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užimtumas ir nedarbas 2019 m. II ketv.


2019 m. antrąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 6,1 proc.

  • Nedarbo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 6,1 proc. ir, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 0,4 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,2 procentinio punkto.

  • Vyrų nedarbo lygis buvo 6,8 proc., moterų – 5,4 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 10,2 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 2,3 procentinio punkto, per metus –0,7 procentinio punkto.

  • Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį išliko nepakitęs ir 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 1,8 proc., palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,2 procentinio punkto.


1 pav. Nedarbo lygis 2018–2019 m. ketvirčiais
Procentai
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 90,2 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 10,6 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 4,9 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 2,7 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 27,1 tūkst., arba 30 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius išliko beveik nepakitęs, per metus – sumažėjo 1,9 tūkst.

 

1 lentelė. Bedarbiai
Tūkstančiais

 

2019 m.

2018 m. II ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. II ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

2019 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

95,1

90,2

86,0

–4,9

–5,1

4,3

5,0

vyrai

50,9

50,2

47,4

–0,7

–1,3

2,8

5,9

moterys

44,2

40,0

38,5

–4,2

–9,5

1,5

3,8

Jaunimas (15–24 metų amžiaus)

13,3

10,6

11,5

–2,7

–20,4

–0,9

–7,9

 

2 lentelė. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę
Tūkstančiais

 

2019 m.

2018 m. II ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. II ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

2019 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Iš viso

95,1

90,2

86,0

–4,9

–5,1

4,3

5,0

iki 1 mėnesio

11,5

12,2

10,1

0,7

6,1

2,1

20,6

1–5 mėnesiai

42,2

32,8

28,3

–9,4

–22,3

4,5

16,1

6–11 mėnesių

14,4

18,1

18,5

3,7

25,8

–0,4

–2,2

1 metai ar ilgiau (ilgalaikiai bedarbiai)

27,0

27,1

29,0

0,1

0,4

–1,9

–6,6


15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 73 proc.

  • 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 73 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,5 procentinio punkto, per metus – 0,9 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 1,9 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 74 ir 72,1 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis išliko beveik nepakitęs ir 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 32,1 proc., per metus – padidėjo 1 procentiniu punktu. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 1,2 procentinio punkto, per metus – 1,9 procentinio punkto ir 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 69,4 proc.

 

2 pav. Užimtumo lygis 2018–2019 m. ketvirčiais
Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 1 mln. 472 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 3,3 tūkst.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 382 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 8,2 tūkst., per metus – 11,3 tūkst. Dirbo 93,5 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius padidėjo 0,2 tūkst., per metus – sumažėjo 1 tūkst.

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 895,7 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,6 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 186,8 tūkst., arba 64,2 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 92,2 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

 

3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas
Tūkstančiais

 

2019 m.

2018 m. II ketv.

Padidėjimas, sumažėjimas (–) 2019 m. II ketv., palyginti su

I ketv.

II ketv.

2019 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

tūkst.

%

tūkst.

%

Darbo jėga

1 469,1

1 472,5

1 456,8

3,3

0,2

15,6

1,1

Užimti gyventojai

1 374,0

1 382,2

1 370,9

8,2

0,6

11,3

0,8

vyrai

677,4

687,3

682,7

9,9

1,5

4,6

0,7

moterys

696,6

695,0

688,2

–1,7

–0,2

6,7

1,0

Bedarbiai

95,1

90,2

86,0

–4,9

–5,1

4,3

5,0

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai

900,5

895,7

922,6

–4,7

–0,5

–26,9

–2,9


Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.


Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių


Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2019 m. antrąjį ketvirtį apklausta 12,4 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams


2019 m. trečiojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2019 m. lapkričio 8 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Dainius Vyšniauskas
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. (8 5) 236 4706
El. p. dainius.vysniauskas@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.