???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. birželio mėn.

 

  • 2019 m. birželį prekių eksportuota už 2,42 mlrd. EUR, importuota – už 2,45 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,47 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 29,8 mln. EUR.

  • Per mėnesį (birželį, palyginti su geguže) eksportas sumažėjo 2,9 proc., importas – 17,5 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smukęs antžeminio transporto priemonių (15,3 proc.), baldų (8,6 proc.), farmacijos produktų (23 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (46,4 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (16,3 proc.), antžeminio transporto priemonių (9,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 7,2 proc., o importas – 12,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,1 proc., be mineralinių produktų – 8,6 proc.

  • Per metus (2019 m. birželį, palyginti su 2018 m. birželiu) eksportas sumažėjo 2,3 proc., importas – 6,2 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (23,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (6,4 proc.), įvairių chemijos produktų (25,1 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė smukęs žalios naftos (12,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (9,5 proc.), geležies ir plieno (29,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 3,9 proc., importas – 5,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4 proc., be mineralinių produktų – 5,4 proc.

  • 2019 m. sausio–birželio mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 7,6 proc., importas – 5,4 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (8,4 proc.), javų (88,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (19,2 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (12,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,5 proc.), organinių chemijos produktų (19,1 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 4,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7,8 proc., be mineralinių produktų – taip pat 7,8 proc.

  • 2019 m. sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13 proc.), Latviją (9,1 proc.), Lenkiją (8,5 proc.) ir Vokietiją (7,6 proc.), o importavo iš Rusijos (16,2 proc.), Lenkijos (11,7 proc.), Vokietijos (11,3 proc.), Latvijos (6,9 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (9,6 proc.), Vokietiją (9,5 proc.), Latviją (7,2 proc.), Švediją (6,9 proc.), Jungtinę Karalystę (5,4 proc.).

  • 2019 m sausio–birželio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,8 ir 20,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,7 ir 16,2 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 ir 12,4 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (18,4 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,6 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m. sausis–birželis

13 411,3

8 180,4

14 880,6

–1 469,3

I ketvirtis

6 528,0

4 005,9

7 228,6

–700,6

balandis

2 065,0

1 197,8

2 340,9

–275,9

gegužė

2 344,7

1 440,6

2 701,4

–356,8

birželis

2 473,7

1 536,1

2 609,6

–135,9

II ketvirtis

6 883,3

4 174,6

7 652,0

–768,6

III ketvirtis

7 243,8

4 499,9

7 804,9

–561,0

IV ketvirtis

7 615,9

4 604,9

8 257,2

–641,3

2018 m.

28 271,0

17 285,3

30 942,6

–2 671,6

2019 m. sausis–birželis

14 432,9

8 818,2

15 680,5

–1 247,6

sausis

2 287,7

1 463,8

2 382,2

–94,5

vasaris

2 260,6

1 357,9

2 520,1

–259,5

kovas

2 550,6

1 500,3

2 695,1

–144,4

I ketvirtis

7 098,9

4 322,0

7 597,4

–498,5

balandis1

2 426,2

1 483,9

2 669,8

–243,5

gegužė1

2 490,1

1 537,6

2 965,9

–475,8

birželis

2 417,7

1 474,7

2 447,5

–29,8

II ketvirtis

7 334,0

4 496,2

8 083,1

–749,1

_______________________
1 Patikslinti duomenys.


2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio–birželio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

14 432,9

100,0

7,6

15 680,5

100,0

5,4

Investicinės prekės

1706,2

11,8

–0,8

2354,6

15,0

–5,7

Tarpinio vartojimo prekės

7778,4

53,9

12,4

9083,1

57,9

8,0

Vartojimo prekės

4050,2

28,1

2,3

3494,8

22,3

3,8

Benzinas

564,5

3,9

–1,1

24,2

0,2

–43,4

Lengvieji automobiliai

263,4

1,8

58,8

698,6

4,5

26,7

Kita

70,4

0,5

–3,4

25,3

0,2

99,8

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres2 2019 m. sausio–birželio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietu­viškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

14 432,9

100,0

61,1

7,6

Iš viso

15 680,5

100,0

5,4

ES 28

8 641,4

59,9

69,7

7,5

ES 28

10 566,7

67,4

1,7

Euro zona

5 373,7

37,2

66,0

7,5

Euro zona

7 021,3

44,8

1,2

Rusija

1 880,4

13,0

8,0

2,9

Rusija

2 547,6

16,2

33,1

Latvija

1 312,7

9,1

48,1

0,1

Lenkija

1 829,0

11,7

4,9

Lenkija

1 231,6

8,5

68,5

10,7

Vokietija

1 779,6

11,3

–3,5

Vokietija

1 099,9

7,6

75,8

9,2

Latvija

1 086,4

6,9

1,6

Estija

716,8

5,0

51,7

10,7

Nyderlandai

802,2

5,1

8,1

Švedija

694,3

4,8

87,5

5,3

Italija

714,4

4,6

–2,9

Jungtinė Karalystė

573,3

4,0

82,5

6,6

Švedija

587,2

3,7

2,8

Nyderlandai

570,1

3,9

75,4

24,4

Estija

518,6

3,3

13,9

Baltarusija

553,3

3,8

13,8

7,7

Prancūzija

485,5

3,1

–4,6

Jungtinės Valstijos

500,8

3,5

91,9

–29,1

Kinija

458,5

2,9

11,9

Ukraina

468,6

3,2

69,8

29,6

Belgija

424,8

2,7

–13,1

Norvegija

412,0

2,9

87,0

6,1

Jungtinė Karalystė

404,2

2,6

3,8

Danija

378,3

2,6

79,1

5,7

Suomija

397,9

2,5

4,2

Prancūzija

376,1

2,6

76,9

5,7

Baltarusija

381,4

2,4

8,0

Italija

319,4

2,2

79,4

3,6

Kazachstanas

324,0

2,1

–41,2

Kitos šalys

3 345,3

23,3

72,1

Kitos šalys

2 939,2

18,9

_______________________
Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.


4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–birželio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

14 432,9

100,0

61,1

7,6

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 114,9

14,7

30,5

1,7

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 184,0

8,2

19,4

3,8

V

Mineraliniai produktai

1 986,6

13,8

88,9

9,7

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 964,7

13,6

89,0

9,7

2710

Naftos produktai

1 730,8

12,0

93,9

8,4

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 621,0

11,2

47,0

10,4

31

Trąšos

464,4

3,2

82,4

27,7

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 200,0

8,3

86,2

6,7

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 119,9

7,8

90,0

7,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 078,5

7,5

73,1

3,6

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

323,6

2,2

99,7

–5,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

992,5

6,9

73,8

10,5

39

Plastikai ir jų gaminiai

929,0

6,4

77,7

10,6

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

855,7

5,9

49,0

0,9

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

371,0

2,6

64,7

9,6

 

Kita

4 583,8

31,7

58,3

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–birželio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

8 818,2

100,0

7,8

V

Mineraliniai produktai

1 766,1

20,0

7,9

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

1 749,5

19,8

7,9

2710

Naftos produktai

1 624,4

18,4

6,5

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 034,3

11,7

8,5

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 007,6

11,4

8,6

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

788,2

8,9

4,0

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

322,5

3,7

–3,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

762,0

8,6

15,0

31

Trąšos

382,9

4,3

23,6

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

732,2

8,3

12,1

39

Plastikai ir jų gaminiai

721,8

8,2

11,9

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

645,9

7,3

6,7

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

416,2

4,7

4,9

 

Kita

3 089,5

35,2

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–birželio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

15 680,5

100,0

5,4

V

Mineraliniai produktai

3 226,3

20,6

8,8

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

3 094,5

19,7

9,1

2709

Žalia nafta

2 154,7

13,7

12,7

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 541,4

16,2

–2,9

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 467,9

9,4

–3,9

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

1 950,3

12,4

11,9

30

Farmacijos produktai

552,6

3,5

7,3

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

1 687,1

10,8

9,0

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

1 603,1

10,2

6,5

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 054,8

6,7

2,7

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

349,2

2,2

–5,2

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

834,0

5,3

4,5

39

Plastikai ir jų gaminiai

701,9

4,5

3,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

800,7

5,1

7,4

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

213,8

1,4

7,0

 

Kita

3 585,9

22,9

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.
Tūkst. eurų


7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-06

2 473,7

5,5

1 536,1

6,6

62,1

2 609,6

3,4

135,9

2018-07

2 408,2

−2,6

1 463,0

4,8

60,8

2 550,2

−2,3

142,0

2018-08

2 541,9

5,6

1 580,7

8,0

62,2

2 697,2

5,8

155,3

2018-09

2 293,8

−9,8

1 456,2

−7,9

63,5

2 557,5

5,2

263,7

2018-10

2 716,0

18,4

1 688,9

16,0

62,2

3 005,5

17,5

−289,4

2018-11

2 627,6

−3,3

1 589,2

−5,9

60,5

2 780,1

−7,5

152,5

2018-12

2 272,2

−13,5

1 326,8

16,5

58,4

2 471,5

11,1

199,3

2019-01

2 287,7

0,7

1 463,8

10,3

64,0

2 382,2

3,6

−94,5

2019-02

2 260,6

−1,2

1 357,9

−7,2

60,1

2 520,1

5,8

−259,5

2019-03

2 550,6

12,8

1 500,3

10,5

58,8

2 695,1

6,9

−144,4

2019-04

2 426,2

−4,9

1 483,9

−1,1

61,2

2 669,8

−0,9

−243,5

2019-05

2 490,1

2,6

1 537,6

3,6

61,7

2 965,9

11,1

−475,8

2019-06

2 417,7

−2,9

1 474,7

−4,1

61,0

2 447,5

−17,5

−29,8

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. liepos mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. rugsėjo 9 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.