???warnOperationFailedBecauseWarning???

Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis

  • 2019 m. antrąjį ketvirtį realus bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, sudarė 0,8 proc. Antrąjį ketvirtį to meto kainomis įvertintas BVP sudarė 12,1 mlrd. EUR.

  • Vertinant gamybos metodu, 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu laikotarpiu, teigiamam BVP pokyčiui didžiausią įtaką darė išaugusi didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, transporto ir saugojimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonių sukurta pridėtinė vertė. Neigiamą įtaką darė statybos, finansinės ir draudimo veiklos įmonių pridėtinės vertės pokyčiai.

  • Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, augo beveik visi BVP komponentai. Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos padidėjo 2,3 proc., valdžios sektoriaus – 0,3 proc., bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas – 3,6 proc. Prekių ir paslaugų eksportui sumažėjus 0,9 proc., importas padidėjo 1,1 proc.


Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Mln. eurų

 

  • 2019 m. antrojo ketvirčio realus BVP pokytis, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, sudarė 3,9 proc.

  • 2019 m. pirmąjį pusmetį BVP sudarė 22,8 mlrd. EUR to meto kainomis. Palyginti su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, realus BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo 4,0 proc. (nepašalinus – 4,1 proc.).

  • Anksčiau skelbtas 2019 m. antrojo ketvirčio realus BVP pokytis, palyginti su pirmuoju, sudarė 0,9 proc., palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu – 4,0 proc.

 

Realiems BVP pokyčiams įvertinti naudojamas grandininio susiejimo metodas, leidžiantis pašalinti kainų pasikeitimo įtaką.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką


2019 m. trečiojo ketvirčio BVP pirmąjį įvertį skelbsime 2019 m. spalio 30 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2019 m. bus atlikta nacionalinių sąskaitų rodiklių revizija. Revizuota 2010–2018 m. rodiklių eilutė bus paskelbta 2019 m. spalio 1 d. Oficialiosios statistikos portale.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ieškokite Statistikos terminų žodyne.
 Kontaktinė informacija :

Inga Daunaravičienė
Metodologijos ir kokybės skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4614
El. p. inga.daunaraviciene@stat.gov.lt

Gailutė Juškienė
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4837
El. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Susiję informaciniai pranešimai: