???warnOperationFailedBecauseWarning???

Pramonės pokyčiai

Publikavimo data: 2021-10-22

2021 m. rugsėjį visos pramonės produkcijos vertė sudarė 2,5 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su rugpjūčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 4,3 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 7,2 proc.).

Per mėnesį, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 20,1 proc. (nepašalinus – 5,1 proc.), chemikalų ir chemijos produktų gamybos – 16,7 proc. (nepašalinus – 20,8 proc.), gėrimų gamybos – 10,8 proc. (nepašalinus – sumažėjo 3,3 proc.), kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos – 10,1 proc. (nepašalinus – 19,4 proc.), rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 5,6 proc. (nepašalinus – 4,4 proc.).


Pramonės produkcijos pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (–), procentais

Ekonominės veiklos rūšys

2021 m. rugsėjo mėn., palyginti su

2021 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su

2021 m. rugpjūčio mėn., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

2021 m. rugpjūčio mėn.

2020 m. rugsėjo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. sausio–rugsėjo mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką

2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

Pramonė (BE)

4,3

7,2

19,6

18,7

17,4

16,8

Kasyba ir karjerų eksploatavimas, apdirbamoji gamyba (B ir C)

3,4

6,3

19,9

19,0

18,2

17,5

Kasyba ir karjerų eksploatavimas (B)

–11,7

–7,7

–5,8

–4,9

8,8

9,1

Apdirbamoji gamyba (C)

3,6

6,4

20,2

19,3

18,2

17,6

Apdirbamoji gamyba (išskyrus rafinuotų naftos produktų gamybą) (C be C19)

3,1

6,9

18,0

17,8

18,7

18,2

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas (D)

17,4

28,4

14,9

14,9

8,6

8,6

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas (tik E sekcijos 36 skyrius – vandens rinkimas, valymas ir tiekimas)

1,1

0,2

5,4

5,4

3,6

3,7

Pagrindinės pramonės grupės

 

 

 

 

 

 

Energetikos produktai

8,3

9,2

25,3

23,1

13,0

12,1

Tarpinio vartojimo prekės

5,2

10,0

31,7

32,3

26,6

26,1

Gamybos priemonės

–2,7

9,7

3,5

5,2

13,0

12,2

Ilgalaikio vartojimo prekės

1,6

2,1

22,2

20,5

29,9

28,7

Trumpalaikio vartojimo prekės

2,5

0,9

–0,5

–0,7

3,5

3,1

 

Pramonės produkcijos (be PVM ir akcizo) indeksai
Palyginamosiomis kainomis, 2015 m. mėnesio vidurkis – 100

_____________________
Patikslinti 2021 m. rugpjūčio mėn. duomenys.

 

2021 m. sausio–rugsėjo mėn. visa pramonės produkcija sudarė 19,7 mlrd. EUR to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 17,4 proc. palyginamosiomis kainomis (nepašalinus – 16,8 proc.).


2021 m. spalio mėn. pramonės produkcijos pokyčius skelbsime 2021 m. lapkričio 23 d.

Skaičiuojant pramonės produkcijos pokyčius naudojamas bazinis 2015 m. pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas.
 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.