???warnOperationFailedBecauseWarning???

Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse ir savivaldybėse 2020 m.

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 23,9 mlrd. EUR ir, palyginti su 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 15,7 proc. Labiausiai investicijos augo Vilniaus (21,1 proc.), Alytaus (13 proc.) ir Panevėžio (12,4 proc.) apskrityse, o labiausiai mažėjo – Marijampolės (15,6 proc.) apskrityje.

Sostinės regionas pritraukė 75,7 proc. visų TUI (Vilniaus miesto savivaldybė – 96 proc. visų regiono TUI), Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – 24,3 proc. (Kauno miesto savivaldybė – 22,9 proc., Klaipėdos miesto savivaldybė – 22,6 proc. visų regiono TUI).

TUI vienam Lietuvos gyventojui, palyginti su 2019 m. gruodžio 31 d., išaugo 15,6 proc. ir sudarė vidutiniškai 8,6 tūkst. EUR. Vienam gyventojui Sostinės regione teko 21,8 tūkst. EUR TUI, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 3 tūkst. EUR.

 

TUI, tenkančios vienam gyventojui, pagal apskritis

Eurai

Created with Highcharts 6.1.42020 12 312019 12 31TauragėsMarijampolėsAlytausUtenosŠiauliųPanevėžioKaunoTelšiųKlaipėdosVilniaus0100020003000400050006000700080009000100001100012000130001400015000160001700018000190002000021000220002…


Daugiausia Sostinės regione investavo Vokietijos (27 proc. visų regiono TUI), Švedijos (18,3 proc.), Estijos (14,5 proc.) ir Nyderlandų (7,7 proc.) investuotojai, o Vidurio ir vakarų regione – Nyderlandų (10,9 proc.), Danijos (10,6 proc.) ir Vokietijos (10,5 proc.).


TUI pagal šalis investuotojas 2020 m.
Metų pabaigoje, mln. eurų

 

Iš viso

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

Vidurio ir vakarų regionas

Apskritys

Alytaus

Kauno

Klaipėdos

Marijampolės

Panevėžio

Šiaulių

Tauragės

Telšių

Utenos

Iš viso

23 938,13

18 118,52

5 819,61

201,85

2 117,28

1 652,44

133,75

462,5

447,92

79,28

530,94

193,65

Vokietija

5 507,02

4 895,04

611,98

2,78

246,84

185,50

15,74

49,34

94,46

7,41

1,43

8,48

Švedija

3 739,31

3 317,67

421,64

10,37

155,78

38,93

31,02

14,02

23,80

0,75

2,34

144,63

Estija

2 884,91

2 632,31

252,60

23,98

86,73

83,60

42,30

7,93

1,02

2,34

Nyderlandai

2 031,04

1 399,43

631,61

0,19

348,56

165,84

1,97

11,10

66,93

9,27

23,77

3,98

Liuksemburgas

1 371,69

1 283,68

88,01

0,19

56,92

29,05

0,86

0,10

0,01

-

Kipras

1 288,25

876,87

411,38

27,43

366,13

7,16

0,79

 -

2,94

0,04

___________________
• – konfidenciali informacija.


Sostinės regione daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (9,3 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (1,8 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (1,7 mlrd. EUR) bei informacijos ir ryšių veiklos (1,7 mlrd. EUR) įmones, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – į apdirbamosios gamybos (2,5 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (787,6 mln. EUR) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (560,1 mln. EUR) įmones.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne.