???warnOperationFailedBecauseWarning???

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. rugpjūčio mėn.

  • 2019 m. rugpjūtį prekių eksportuota už 2,50 mlrd. EUR, importuota – už 2,60 mlrd. EUR. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,51 mlrd. EUR. Užsienio prekybos deficitas sudarė 0,10 mlrd. EUR.

  • Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) eksportas padidėjo 1,2 proc., importas sumažėjo 8,6 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs javų (3,4 karto), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (12,7 proc.), baldų (7,1 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė smukęs antžeminio transporto priemonių (25,5 proc.), žalios naftos (9,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (11,2 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,8 proc., importas sumažėjo 8,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 5 proc., be mineralinių produktų – 5,1 proc.

  • Per metus (2019 m. rugpjūtį, palyginti su 2018 m. rugpjūčiu) eksportas sumažėjo 1,8 proc., importas – 3,7 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs naftos produktų (27,6 proc.), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (19,4 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (12,9 proc.), organinių chemijos produktų (32,1 proc.), antžeminio transporto priemonių (6,3 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 2,8 proc., importas beveik nepasikeitė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 4,5 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 0,3 proc.

  • 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 5,6 proc., importas – 5,2 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs antžeminio transporto priemonių (20,5 proc.), javų (63,5 proc.), trąšų (23 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (11,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (5,5 proc.), farmacijos produktų (13,4 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,5 proc., importas – 4,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 4,7 proc., be mineralinių produktų – 6,2 proc.

  • 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,5 proc.), Latviją (9,6 proc.), Lenkiją (8,3 proc.) ir Vokietiją (7,6 proc.), o importavo iš Rusijos (16,5 proc.), Lenkijos (11,6 proc.), Vokietijos (11,4 proc.), Latvijos (7 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,5 proc.), Lenkiją (9,2 proc.), Latviją (7,8 proc.), Švediją (6,7 proc.), Jungtines Valstijas (5,4 proc.).

  • 2019 m sausio–rugpjūčio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,9 ir 20,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,6 ir 16,4 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 ir 12,3 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (18,7 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8,9 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,3 proc.).


1 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis balansas
Mln. eurų

 

Eksportas

Importas

Balansas

Iš viso

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

2018 m. sausis–rugpjūtis

18 361,3

11 224,2

20 128,0

–1 766,7

I ketvirtis

6 528,0

4 005,9

7 228,6

–700,6

balandis

2 065,0

1 197,8

2 340,9

–275,9

gegužė

2 344,7

1 440,6

2 701,4

–356,8

birželis

2 473,7

1 536,1

2 609,6

–135,9

II ketvirtis

6 883,3

4 174,6

7 652,0

–768,6

rugpjūtis

2 541,9

1 580,7

2 697,2

–155,3

III ketvirtis

7 243,8

4 499,9

7 804,9

–561,0

IV ketvirtis

7 615,9

4 604,9

8 257,2

–641,3

2018 m.

28 271,0

17 285,3

30 942,6

–2 671,6

2019 m. sausis–rugpjūtis

19 392,6

11 756,0

21 174,4

–1 781,8

sausis

2 287,7

1 463,8

2 382,2

–94,5

vasaris

2 260,6

1 357,9

2 520,1

–259,5

kovas

2 550,6

1 500,3

2 695,1

–144,4

I ketvirtis

7 098,9

4 322,0

7 597,4

–498,5

balandis

2 426,2

1 483,9

2 669,8

–243,5

gegužė

2 496,4

1 537,8

2 968,7

–472,3

birželis1

2 409,2

1 463,9

2 499,7

–90,5

II ketvirtis1

7 331,9

4 485,7

8 138,1

–806,3

liepa1

2 466,5

1 438,2

2 841,4

–374,9

rugpjūtis

2 495,3

1 510,1

2 597,5

–102,1

___________________
1 Patikslinti duomenys.

 

2 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Makroekonomikos kategorijos

Eksportas

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

19 392,6

100,0

5,6

21 174,4

100,0

5,2

Investicinės prekės

2 286,3

11,8

–2,2

3 172,3

15,0

–5,0

Tarpinio vartojimo prekės

10 401,6

53,6

9,6

12 218,8

57,7

7,0

Vartojimo prekės

5 458,8

28,1

2,1

4 769,4

22,5

4,6

Benzinas

778,2

4,0

–9,6

29,0

0,1

–47,9

Lengvieji automobiliai

371,6

1,9

67,3

931,4

4,4

27,5

Kita

96,1

0,5

–8,4

53,6

0,3

2,6 k.

 

3 lentelė. Užsienio prekybos prekėmis struktūra ir pokyčiai pagal pagrindines šalis partneres2 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

 

Eksportas

 

Importas

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

Iš viso

19 392,6

100,0

60,6

5,6

Iš viso

21 174,4

100,0

5,2

ES 28

11 542,7

59,5

69,4

6,3

ES 28

14 246,2

67,3

2,0

Euro zona

7 259,6

37,4

66,0

6,7

Euro zona

9 509,4

44,9

2,1

Rusija

2 614,9

13,5

7,8

3,3

Rusija

3 491,9

16,5

31,6

Latvija

1 854,4

9,6

49,5

0,3

Lenkija

2 452,3

11,6

4,5

Lenkija

1 616,0

8,3

67,1

7,4

Vokietija

2 416,9

11,4

–2,8

Vokietija

1 481,9

7,6

75,7

8,9

Latvija

1 489,3

7,0

4,3

Estija

951,3

4,9

51,4

5,2

Nyderlandai

1 080,8

5,1

10,4

Švedija

901,2

4,6

87,3

3,3

Italija

970,0

4,6

–2,3

Jungtinė Karalystė

748,9

3,9

82,9

5,5

Švedija

799,9

3,8

4,6

Baltarusija

736,2

3,8

13,8

6,2

Estija

708,6

3,3

13,9

Nyderlandai

730,0

3,8

75,5

19,2

Prancūzija

656,8

3,1

–2,9

Jungtinės Valstijos

688,5

3,6

92,5

–29,9

Kinija

625,0

3,0

11,0

Ukraina

663,7

3,4

70,0

28,2

Belgija

576,1

2,7

–11,8

Norvegija

535,1

2,8

87,8

2,8

Suomija

535,0

2,5

6,7

Prancūzija

487,7

2,5

76,8

4,4

Baltarusija

531,0

2,5

7,0

Danija

486,2

2,5

79,1

3,9

Jungtinė Karalystė

513,6

2,4

–9,3

Italija

435,5

2,2

81,0

9,4

Kazachstanas

409,1

1,9

–39,7

Kitos šalys

4 461,1

23,0

71,6

Kitos šalys

3 918,1

18,6

___________________
2 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju, prekiaujant su ES valstybėmis – šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis – prekės kilmės šalis.

 

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Lietuviškos kilmės prekių dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

19 392,6

100,0

60,6

5,6

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

2 837,7

14,6

29,7

1,5

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 595,4

8,2

19,1

2,9

V

Mineraliniai produktai

2 701,6

13,9

88,4

0,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 669,8

13,8

88,6

0,5

2710

Naftos produktai

2 329,6

12,0

94,1

–2,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 168,8

11,2

44,9

12,2

31

Trąšos

591,7

3,1

79,9

23,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 609,5

8,3

85,9

6,0

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 499,9

7,7

89,7

7,3

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 441,1

7,4

72,6

1,2

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

428,1

2,2

99,4

–9,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 331,9

6,9

73,1

7,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

1 247,0

6,4

77,0

7,7

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 149,4

5,9

50,0

0,7

73

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

499,3

2,6

64,5

8,8

 

Kita

6 152,6

31,8

58,1

 

5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

11 756,0

100,0

4,7

V

Mineraliniai produktai

2 389,1

20,3

–0,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

2 364,6

20,1

–0,7

2710

Naftos produktai

2 193,2

18,7

–2,0

XX

Įvairūs pramonės dirbiniai

1 382,7

11,8

8,6

94

Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai

1 345,1

11,4

8,7

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 046,8

8,9

1,0

24

Таbakas ir perdirbti tabako pakaitalai

425,4

3,6

–8,1

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

974,0

8,3

14,2

31

Trąšos

472,9

4,0

19,4

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

973,7

8,3

8,0

39

Plastikai ir jų gaminiai

960,5

8,2

7,9

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

841,8

7,2

6,8

85

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

537,3

4,6

4,9

 

Kita

4 147,9

35,2

 

6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

KN skyriai, skirsniai

Vertė, mln. EUR

Dalis, %

Pokytis, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, %

 

Iš viso

21 174,4

100,0

5,2

V

Mineraliniai produktai

4 349,1

20,5

6,6

27

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai

4 169,8

19,7

6,7

2709

Žalia nafta

2 970,2

14,0

11,5

XVI

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

3 464,4

16,4

–1,1

84

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

1 996,2

9,4

–2,7

VI

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

2 607,1

12,3

11,0

30

Farmacijos produktai

764,2

3,6

13,4

XVII

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga

2 236,3

10,6

8,9

87

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys

2 099,2

9,9

5,5

XV

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai

1 442,9

6,8

4,2

72

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

487,6

2,3

–1,0

VII

Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai

1 125,4

5,3

3,7

39

Plastikai ir jų gaminiai

941,2

4,4

2,8

IV

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

1 082,8

5,1

5,6

22

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

292,8

1,4

4,5

 

Kita

4 866,4

23,0

 

Eksporto ir importo dinamika 2015–2019 m.

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje.

Tūkst. eurų

 

7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai

Laikotarpis

Eksportas

Lietuviškos kilmės prekių eksportas

Importas

Balansas

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

dalis bendrame eksporte, %

vertė, mln. EUR

pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %

mln. EUR

2018-08

2 541,9

5,6

1 580,7

8,0

62,2

2 697,2

5,8

155,3

2018-09

2 293,8

−9,8

1 456,2

−7,9

63,5

2 557,5

5,2

263,7

2018-10

2 716,0

18,4

1 688,9

16,0

62,2

3 005,5

17,5

−289,4

2018-11

2 627,6

−3,3

1 589,2

−5,9

60,5

2 780,1

−7,5

152,5

2018-12

2 272,2

−13,5

1 326,8

16,5

58,4

2 471,5

11,1

199,3

2019-01

2 287,7

0,7

1 463,8

10,3

64,0

2 382,2

3,6

−94,5

2019-02

2 260,6

−1,2

1 357,9

−7,2

60,1

2 520,1

5,8

−259,5

2019-03

2 550,6

12,8

1 500,3

10,5

58,8

2 695,1

6,9

−144,4

2019-04

2 426,2

−4,9

1 483,9

−1,1

61,2

2 669,8

−0,9

−243,5

2019-05

2 496,4

2,9

1 537,8

3,6

61,6

2 968,7

11,2

−472,3

2019-06

2 409,2

−3,5

1 463,9

−4,8

60,8

2 499,7

−15,8

−90,5

2019-07

2 466,5

2,4

1 438,2

−1,8

58,3

2 841,4

13,7

−374,9

2019-08

2 495,3

1,2

1 510,1

5,0

60,5

2 597,5

−8,6

−102,1

Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso“.


2019 m. rugsėjo mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2019 m. lapkričio 8 d.


Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.
 Kontaktinė informacija :

Irina Plačienė
Tarptautinės prekybos ir užsienio investicijų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 4959
El. p. irina.placiene@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.